Søk UDs reisetilskudd, frist 1.11

Nå kan du søke om reisetilskudd for designere og arkitekter. Neste søknadsfrist er 1. november.

Foto: Kasto på Adobe Stock frihetsgudinnen_paa_staten_island_adobe_stock

- Har du fått invitasjon til å være med på utstilling eller holde foredrag i utlandet i 2022, kan du få støtte til å dekke utgifter til reise og transport. Du kan også få støtte til deltagelse på digitale plattformer. 

Design og arkitektur Norge (DOGA) forvalter UDs tilskuddsordning for designere og arkitekter

Ordningen skal bidra til at profesjonelle designere og arkitekter får muligheter til å presentere norsk design og arkitektur av høy faglig kvalitet i utlandet. Gjennom å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland skal ordningen også bidra til internasjonalisering av norsk design og arkitektur.

Det overordnede målet er å øke den internasjonale anerkjennelsen av norsk design og arkitektur, bidra til verdiskaping og bygge opp under bildet av Norge som en interessant og nyskapende kulturnasjon.

Tilskuddsordningen har i 2021 en ramme på kr 900 000.
Søknadsfrister 2021: 15. mars, 15. juni og 1. november. 

Hvem kan søke?
I hovedsak designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning, unntaksvis studenter på masternivå. Søkere må være norske eller bosatt i Norge.

Det gis tilskudd til
Utgifter til frakt, deltakeravgift, reise og overnatting i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet.

Evt. samme utgifter i forbindelse med deltagelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer som anses å ha stor betydning for arkitektur- og designfeltet.

 • I forbindelse med koronapandemien, er retningslinjene for ordningen midlertidig justert, og man kan nå søke om støtte til digitale aktiviteter.

  Det kan gis tilskudd til
  Forberedelse til digital utstilling/show – foto, film, grafisk presentasjon, oversettelse til andre språk
  Kostnader ved å søke om deltakelse på digitale utstillinger
  Kampanjer på sosiale medier
  Støtte til egenpresentasjoner på nett, egen nettside mot internasjonalt publikum

 • Det gis IKKE tilskudd til
  Prosjektutvikling og produksjon, eller leie av lokaler.
  Studieturer og videreutdanning.
  Arrangementer som har funnet sted før søknad.
  Diett.
  Reiser til steder UD fraråder å besøke. Se UDs reiseråd

Mer om søknadsbehandling, søknadsskjema med mere på stikk.no