Stavanger kommune: konkurranse om utforming av Helmich Gabrielsens plass

Helmich Gabrielsens plass skal opparbeides og romme et minnesmerke over krigsseilerne. Kunstnere og landskapsarkitekter inviteres til å gå sammen og melde sin interesse. Frist: 12. april.
Foto: Helmich Gabrielsens plass. Stavanger kommune helmichgabrielsensplass

Minnesmerke om krigsseilerne

Stavanger kommune inviterer med dette kunstnere og landskapsarkitekter til å melde sin interesse for å delta i en konkurranse om utforming av et helhetlig prosjekt. Oppdraget kombinerer oppføring av minnesmerke over krigsseilerne fra regionen med opparbeidelse av Helmich Gabrielsens plass ved Stavanger maritime museum.

Litt om krigsseilerne
Helmich Gabrielsens plass
Åpen utlysning
Hvordan melde sin interesse?
Kontaktinformasjon

Oppdragsgiver ønsker en helhetlig tilnærming til oppgaven, og ber derfor om at interesserte kunstnere og landskapsarkitekter går sammen og melder sin interesse som et team. 

Målet med invitasjonen er å finne inntil fire team, som i neste omgang inviteres til en lukket konkurranse.

Les mer om krigsseilerne, og om plassen og om kunstprosjektet på Stavanger kommunes nettside 

Åpen utlysning

Kunstkomiteen ønsker et grep og en tilnærming som hedrer krigsseilerne og deres historie i et samtidig uttrykk, og som tar hensyn til plassens særegne karakter og funksjon. Det er et omfattende prosjekt. Komiteen søker kunstnere og landskapsarkitekter (master i landskapsarkitektur) som har forutsetninger for å hanskes med alle sider av et slikt prosjekt, både økonomisk, teknisk, praktisk og faglig/kunstnerisk. Det er derfor komiteens ønske at kandidater som har et godt utgangspunkt for et velfungerende samarbeid melder sin interesse samlet som et team.

Lukket konkurranse 
Blant de som melder sin interesse, vil inntil fire team bli invitert til å delta i en lukket konkurranse. Konkurranseperioden vil være ca. tre måneder, fra juni til september 2021. Hvert team vil honoreres med kr 60 000 inkl. mva. for skisseforslaget. De innleverte skisseforslagene vil bli vurdert av en jury med faglig flertall, med mål om å utpeke en vinner blant de konkurrerende teamene.

Befaring og seminar
Det vil arrangeres en befaring for de fire teamene som inviteres til å delta i den lukkede konkurransen. Befaringen vil mest sannsynlig finne sted fredag 18. juni, og vil kombineres med et seminar som vil gi mer utfyllende informasjon om både krigsseilerne, det aktuelle uterommet, samt om minnesmerker som sjanger. Vi vurderer også å åpne dette seminaret for andre interesserte. Det planlegges foreløpig for at befaring og seminar avholdes fysisk, men grunnet uforutsigbarhet med hensyn til covid-19-restriksjoner tas det forbehold om mulig digital gjennomføring.

Detaljering og realisering
Minnesmerket over krigsseilerne er et prosjekt som er høyt prioritert i Stavanger kommune. Intensjonen med konkurransen er at teamet bak vinnerutkastet inviteres til å inngå kontrakt om å realisere forslaget. Det innebærer å detaljere prosjektet (både kunst og uterom). Ved kontrakt vil kunstner få ansvar for å frambringe og montere kunstverket på stedet som en totalentreprise, mens landskapsarkitekt i teamet vil bli engasjert til detaljering av skisseforslaget og skal overlevere detaljplaner og anbudsbeskrivelse for uterommet.

Kunst- og uteromsprosjektet vil finansieres av Stavanger og omliggende kommuner, Stavanger Søemandsforening og ved hjelp av innsamlede midler. Målsetningen er et totalbudsjett for kunst og plassopparbeidelse på inntil 5 millioner kroner. Det endelige budsjettet vil avklares før konkurranseoppstart.

Juryering
NLA Rogaland jobber med å finne en representant som kan sitte i juryen og representere LARK-faget i kunstutvalget.
Ekstern kunstfaglig og arkitekturfaglig representasjon i kunstutvalget er styrket fra og med dette prosjektet. Kunstutvalget vil ha et kunst- og arkitekturfaglig flertall.

Hvordan melde sin interesse?

Interesserte team bestående av kunstner og landskapsarkitekt bes sende inn en kort tekst som begrunner interessen for delta i konkurransen, og som viser forståelse for oppgavens karakter. Det skal legges ved CV og portfolio med visuell dokumentasjon av relevant erfaring for begge kandidatene i teamet.

Motivert tekst: 1 side
CV: 2 sider per person (maks 4 sider totalt)
Portfolio: 5 sider per person (maks 10 sider totalt)
Totalt: 15 sider

Materialet sendes som én samlet fil, i pdf-format (maks filstørrelse 10 MB og maks 15 sider totalt) til: postmottak.ios@​stavanger.kommune.no innen 12. april 2021 kl. 13. 
Merk e-posten med «Prekvalifisering minnesmerke» og bruk filnavnet: (dittnavn)_minnesmerke.pdf

Les mer her