Utstilling: Tangen sentrum, Nesodden

Utstillingen er et samarbeid mellom AHO og Nesodden kommune og viser framtidsvisjoner for Tangen sentrum basert på naturens premisser.

Foto: Ill: AHO Collage nytt torg ferdig 1 v2

Bynaturlaboratorium

Studenter Studentene fra 2. året på landskapsarkitektur ved den nye felles mastergraden mellom Arkitektur- og design høgskolen i Oslo (AHO) og Norges arktiske Universitet i Tromsø (UiT) har jobbet med utvikling av prosjekter for Tangen sentrum i Nesodden.

Semestertematikken har vært Bynaturlaboratorium, hvor studentener har jobbet med forståelse av begreper som stedsidentitet, naturlige systemer, kultur og historiske verdier og bruker medvirkning som et grunnlag for framtidsvisjoner for Tangen sentrum basert på naturens premisser.

Dette har vært et samarbeid mellom AHO og Nesodden kommune, hvor begge institusjoner har jobbet tett gjennom semesteret med blant annet seminarer og kritiske gjennomgang av studentenes arbeid og nå skal resultatet av semesteret bli presentert som en utstilling i på Nesodden.

Åpning av utstillingen blir onsdag 16. juni kl. 16.00 ved Tangenten. Velkommen!

Last ned invitasjonen som pdf

Collage stemning nesodden blomster-Gjenopprettet kopi
Blomstrende Nesodden. Ill: AHO