Bruk av lokale planter med vurdering av økologiske og estetiske prinsipper

Et pilotprosjekt om lokalt plantemateriale til bruk i grønne anleggsprosjekter og naturreparasjon i Nord-Norge

Foto: UiT Skjermbilde 2022-03-28 kl. 16.05.17

Pilotprosjekt 1-2: Alta + Tromsø

I Nord-Norge er det generelt sett en stor utfordring når det gjelder å skaffe lokalt plantemateriale til bruk i grønne anleggsprosjekter og naturreparasjon. Det foregår derfor en stor spredning av fremmede arter og langsom og mangelfull naturreparasjon, hvilket kan føre til tap av artsmangfold. Det er imidlertid et faktum at nord-norsk natur allerede rommer attraktive planter som kan anvendes, men vi mangler kunnskap om hvordan det skal kunne la seg gjøre i praksis.

VERTE landskap-arkitektur AS har sammen med landskapsarkitektutdannelsen ved UiT Norges arktiske universitet gjennomført et FoU-arbeid knyttet til bruk av stedegen vegetasjon i landskapsarkitektonisk praksis. FoU-arbeidet understøtter FN’s bærekraftsmål 15 om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

FoU-arbeidet gjennomføres som en del av næringslivsmentorordningen ved UiT Norges arktiske universitet. Denne ordningen har som formål å støtte innovasjonsprosjekter mellom akademia og næringsliv. VERTE landskap-arkitektur AS ble invitert inn som næringslivsmentorer av landskapsarkitektutdannelsen ved UiT Norges arktiske universitet. 

Prosjektets hovedmål er en undersøkelse av hvordan kombinere økologiske og estetiske prinsipper; alle som kjenner til faglige sammenhenger hvor bærekraft, økologi og estetikk er aktuelle problemstillinger, vil kunne finne prosjektet interessant. Rapporten for Fase 1 er nettopp ferdigstilt, og finansiering og oppstart av Fase 2 er på plass.

Last ned rapporten for Fase 1 her

PROSJEKTFAKTA
Dato: 01.03.2021
Beliggenhet: Alta + Tromsø, Norge
Oppdragsgiver: Landskapsarkitektutdannelsen, UiT Norges Arktiske Universitet + VERTE landskap-arkitektur AS og Landskapsarkitekt MNLA Else Karlstrøm Minde.