En morsom omvei

Ti kommuner på Østlandet er nå valgt ut til å bli med å skape nye, gøyale og tilgjengelige aktivitetstilbud i sine nærmiljøer.

Foto: Nordre Follo kommune Skjermbilde 2022-06-27 kl. 14.59.51

«En morsom omvei»

I 2020 fikk Tverga 15 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å realisere prosjektet «En morsom omvei». Etter å ha fått inn 38 søknader, er 10 kommuner på Østlandet nå valgt ut til å bli med å skape nye, gøyale og tilgjengelige aktivitetstilbud i sine nærmiljøer.

Hensikten med prosjektet er å inspirere og stimulere kommuner til å skape flere kreative nærmiljøanlegg som fremmer bevegelse på nye, morsomme og overraskende måter. Det kan gjerne skje på vei til jobb, skole eller andre hverdagsaktiviteter. Målet er å realisere inntil åtte lokale og innbydende møteplasser i kommuner på Østlandsområdet. Når prosjektene har kommet litt lenger, vil de også presenteres mer i detalj på Tvergas hjemmeside.

Viktig å skape hverdagsaktivitet

Aktivitetsnivået varierer gjennom livsløpet, og det synker betraktelig gjennom barne- og ungdomsårene og videre gjennom voksenlivet. Daglig fysisk aktivitet blir også stadig utfordret av trender som økt digitalisering, skjermbruk og passiv transport. Redusert hverdagsaktivitet og inaktivitet er i ferd med å bli vår største samfunnsutfordring. Flere krefter må derfor jobbe sammen for å skape et aktivitetsløft og mer hverdagsaktivitet. 

For at bevegelse og fysisk aktivitet skal være et naturlig valg for alle gjennom hele livet, må det bli lettere for den enkelte å ta de gode valgene. Derfor må vi ha fokus på å skape mer aktivitetsvennlige nærmiljøer der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Nøkkelen blir da å tilrettelegge på en måte som inkluderer flere, styrker mangfoldet og utsatte grupper, med tilbud som alle kan være med på.  

Se info-video på YouTube 

Last ned Veileder og prosess-veileder for «En morsom omvei»