NLA har nytt jurymedlem til Jacob-prisen: Linn Riise Handal

Juryens sammensetning skal reflektere DOGAs fagområder med 11 ulike disipliner. Da juryen kun har fem medlemmer, har DOGA et system der disiplinene rullerer. Nå er det landskapsarkitektenes tur.

Foto: Tag arkitekter–Linn Riise Handal Linn_DSC1959_crop-1400x1400

Nytt jurymedlem til Jacob-prisen 2022: Linn Riise Handal 

Jacob-prisen er en tradisjonsrik pris som har vært utdelt siden 1957. Den tildeles norske formgivere, arkitekter og designere som har hatt stor innflytelse på utviklingen av sitt eget fagområde, eller som flytter grensene mellom flere fagfelt. 
Mer om prisen her: https://doga.no/jacob. Se statuttene i vedlegg. 

Juryeringsarbeidet i 2022, skjer i september måned. Juryen vurderer forslag til kandidater som kommer inn fra publikum, i tillegg til at de har en aktiv rolle i å selv foreslå verdig kandidater til prisen. 

Jacob-prisens jurymedlemmer i 2022

Christin Mørch, Design Lead, Ruter As, juryleder (tjenestedesign og interaksjonsdesign)
Adnan Harambasic, sivilarkitekt partner, SAAHA  (arkitektur, planlegging og urbanisme)
Sverre Uhnger, møbel- og produktdesigner, UHNGER (møbel- og produktdesign)
Ny – Linn Riise Handal, landskapsarkitekt MNLA, Tag arkitekter
Ny – interiørarkitekt

Om juryens sammensetning

Juryens sammensetning skal reflektere DOGAs fagområder design og arkitektur. I dag omfatter disse  11 ulike disipliner. Siden juryen bare har fem medlemmer, har vi laget et system hvor disiplinene rullerer, slik at alle er representert etter tur.

Landskapsarkitekter som har sittet i juryen til Jacob-prisen tidligere:
Kine Halvorsen Thorén (2004–2005, 2 år)
Ingrid Haukeland (2012–2014, 3 år) 

Om Jacob-prisen

  • Jacob-prisen er den høyeste norske utmerkelsen for designere og arkitekter. Siden 1957 har prisen blitt delt ut til utøvere som har hatt stor innflytelse på sitt fagområde eller flyttet grensen mellom fagområder. 
  • Kandidater nomineres av en jury/publikum.
  • Det deles ut en pris hvert år til en utøver eller en gruppe utøvere. Fagpris som gis fra fagutøver til fagutøver.

Her kan dere lese mer om tidligere prismottakere

Og vinnerne av prisen i 2021

DOGA ønsker forslag til kandidater til Jacob-prisen

Prisen blir delt ut høsten 2022, og fristen for å nominere kandidater er 26. august. 
Send inn forslag her.

jacob-prisen-stauett-2018-gulv_doga 

Om DOGA-merket for design og arkitektur (og DOGA-merket nykommer)

  • DOGA-merket for design og arkitektur er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.
  • Kandidater søker (utøvere og virksomheter sammen) om å motta DOGA-merket. Gis til prosjekter.
  • Deles ut årlig, i 2020 mottok 34 prosjekter DOGA-merket/ DOGA-merket nykommer og i 2021 mottok 16 prosjekter utmerkelsene.

Her kan dere lese mer om tidligere prismottakere 

Frist for å søke DOGA-merket 2022 er 12. september
Søknad sendes inn via denne nettsiden.