NLA på Arendalsuka 2022

08.09.2022 | MV

NLA var medarrangør på debattmøte om behovet for et nasjonalt skolegårdsløft. Stedet var Havnegården, hvor Asplan Viak holder til.

Foto: M. Vestli - visepresident i NLA, Birgitte Hellstrøm på paneldebatt med politikerne Birgitte

Behovet for et nasjonalt skolegårdsløft

Kine Halvorsen Thorén holdt innlegg med kunnskapsgrunnlag innledningsvis: «Hva er en god skolegård?» Hva er det som skaper kvalitet? Hun tok fram eksempler fra Åsveien skole og ressurssenter i Trondheim, der Løvetanna landskap har prosjektert, for overordnet planlegging, plassering av bygg, opparbeiding av nisjer og rom, redusere størrelsen på ballarealer, ikke nødvendig med internasjonale mål, variert terreng og vegetasjon er viktig og underkommunisert – man må ta vare på naturmark og terreng, eller skape nytt og unngå/redusere kunstig fallunderlag. Torridal skole i Kristiansand, der Rambøll har prosjektert, berømmes for bruks- og funksjonskrav som er tilgjengelige for alle. Det mangler nasjonale krav om arealer på uteområder. Utearealet er minst like viktig som innemiljøet. bør være minimum 30 m2 per elev. Ambisjonsnivået bør økes også når det gjelder kvalitet.

Paneldebatten var satt sammen visepresident i NLA Birgitte Hellstrøm og tre politikere fra ulike nivåer kommunalt, fylke og nasjonalt. Møteleder var Ingerid Helsing Almaas, DOGA. Her fikk Birgitte inn mange gode poenger om hva landskapsarkitekter kan bidra med inn i planleggingen, av innhold og kvalitet. Ulike steder har ulike utfordringer, men det er unison enighet om strenge krav til areal og krav til vegetasjon og bevaring av eksisterende trær.
-Hvordan skal kravene forvaltes lokalt? Det er viktig med nasjonale standarder og krav.

FEM ANBEFALINGER for et nasjonalt skolegårdsløft

Arbeidsgruppa lansert fem konkrete anbefalinger for å få til et nasjonalt skolegårdsløft: 

1. Nasjonale krav til arealstørrelse og innholdskvaliteter 

2. Nasjonal veiledning med anbefalinger for areal og kvalitet

3. Nasjonal statistikk og kunnskapsgrunnlag for uteområder i skoler og barnehager

4. Nasjonale pilotprosjekter - prosessarbeid, bygging og følgeforskning

5. Økonomiske virkemidler som stimulerer til bedre og mer helhetlig utvikling av uteområder i barnehager og skoler.

Opptak av møtet ligger på NLAs YouTube-kanal.
Les også intervju med Birgitte Hellstrøm på arkitektnytt.no «Vil redde skolegårdene»

Birgitte og fylkesordfører Arne Thomassen
Birgitte Hellstrøm og fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen i Barbu park

Mari-Ann og Espen
Etter møtet inviterte Asplan Viak til is og mingling i den flotte Barbu-parken. Mari-Ann Thorsen Ekern, lokallagsleder i NLA Agder og Espen Evensen Reinfjord, regionleder analyse, plan og landskap, Asplan Viak.
Mingling og is i parken
Kine Halvorsen Thorén holdt innledningsforedraget og bidro med kunnskapsgrunnlag.

Skolegård_intro_bilde
Arrangørene: TVERGA, Norsk friluftsliv, Asplan Viak, NLA, Nasjonalforeningen for folkehelse og DOGA