NLAs Høstkonferanse 2022 - 30. september

Vi ser på utvalgte områder av Groruddalen i «Områdeløft Løren 2050».

Foto: ill. Ruben Ratkusic Facebook-banner

«Områdeløft Løren 2050»

Vi søker å finne svar på en rekke spørsmål: 
Hvilke kvaliteter fins? Hvordan vil materialene stå seg over tid? Hvordan generere sosial bærekraft?
Hvordan ligger det an med den tredje boligsektor?
Hvordan etablere et helt nytt nabolag når det ikke er noen brukere der fra før?

09.30: Oppmøte Haugerudsenteret – Registrering og kaffe
Velkommen til Bydel Alna, Groruddalsløftet – Hva har vi gjort? v/Hallvard Bollestad
Befaring i Bydel Alna
Buss til Økern – lunsj på Økernsenteret
Ellen Husaas presenterer utstilling med studentoppgaver
Ellen de Vibe: Utvikling og erfaring med planverktøyene i Oslo
PÅDRIV: Hva skjer på Økern? Hvordan planlegge og utvikle nye bydeler i dag. 
Vandring Løren – Hva kan vegetasjonen gjøre? - vi går Lørenveien med vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger: 22 småstopp om vegetasjon /bynatur – Hvordan etablere en skog i byen? Vi ser på Kjelsrudparken og Kjelsrudbekken.

Vi avrunder med byøkologisk vandring fra Økern til Tøyen (ca 4 km) til Gamle Munchmuseet hvor det blir forfriskninger, festlig lag og utdeling av Landskapsarkitekturprisen 2022 fra ca kl. 17.00

Temaer: Sosial bærekraft, medvirkning, bærekraft over tid. Påmeldingen er ikke åpnet ennå - Hold av datoen.

Styret i NLA arrangerer Kontaktutvalgsmøte med lokalavdelingene torsdag 29.09 kl 17-20  

NLA_høstkonferansen_Teaser-kopi

Les også en tidligere artikkel som fortsatt er like aktuell, av Ola Bettum, Erling Dokk Holm og Dag Østerberg «Krever radikale grep for Groruddalen» i Aftenposten