Nordisk webinar Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra?

- Webinar om hvordan miljøsektoren kan bidra til den sosiale bærekraftsdimensjonen

Foto: Webinar-KLD-2022-flyer-sosial-bærekraft

Sosial bærekraft – hvordan kan natur og kulturmiljø bidra?

Nordisk webinar 
Webinaret arrangeres i forbindelse med at Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i år. Vi ønsker med dette webinaret å belyse hvordan miljøsektoren kan bidra til den sosiale bærekraftsdimensjonen – at natur og kulturmiljø (kulturmiljø = cultural environment, cultural heritage) kan bidra til faktorer som er viktige for sosial bærekraft. Temaet vil bli belyst fra en nordisk kontekst. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. 

Her er lenke til arrangementet, med tentativt program og påmeldingsskjema

Arrangør Det norske Klima- og miljødepartementet 
Tid: 12. september 2022 kl. 11–13:30 (Oslo-tid)