Støtte til sivilbefolkningen i Ukraina

Arkitektorganisasjonene oppfordrer alle sine medlemmer til å bidra med humanitær støtte til sivilbefolkningen i et krigsrammet Ukraina og til arkitekter på flukt.

Foto: Topp570x560

Arkitektnytt skriver i nettartikkel torsdag 17.3.2022

«Alle de landsdekkende arkitektorganisasjonene i Norge har gått sammen om en støtteerklæring til sivilbefolkningen som er rammet av krigen i Ukraina. 

Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes fagforbund (Afag), Arkitektbedriftene (Afag), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) oppfordrer alle sine medlemmer om å bidra til det humanitære arbeidet, enten gjennom de store hjelpeorganisasjonenes Felles innsamlingsaksjon for Ukraina, eller ved å signere Amnestys underskriftskampanje mot angrepene på sivile.»

Les hele artikkelen her: www.arkitektnytt.no/nyheter/oppfordrer-til-stotte

Som NALs president uttaler i artikkelen, må fagorganisasjonene i tillegg forberede seg på hvordan man på sikt kan hjelpe dersom ukrainske arkitektkolleger kommer til Norge. 

Støtte til ukrainske landskapsarkitekter

IFLA Europe holder på å lage en oversikt over initiativer fra de ulike landskapsorganisasjonene i Europa, for samlet oversendelse til Ukrainas forening for landskapsarkitekter, GLAU Ukraine.

Disse blir fortløpende publisert på følgende nettside: iflaeurope.eu/support-to-glau-ukraine