White arkitekter styrker satsingen på landskapsarkitektur

White arkitekter satser på landskapsarkitektur i tillegg til arkitektur og urbanisme. Gjennom nyansettelser er det i dag fire landskapsarkitekter som jobber ved Oslokontoret.

Foto: White arkitekter. Fra v. Kjetil Torgrimsby, Silje Heggdal, Mads Engh Juel og Pål Dixon Sandberg. White_arkitekter_styrker_landskap

White arkitekter satser på landskapsarkitektur

White arkitekter satser på landskapsarkitektur i tillegg til arkitektur og urbanisme. Gjennom nyansettelser er det i dag fire landskapsarkitekter som jobber ved Oslokontoret. Silje Heggdal og Mads Engh Juel er foreløpig siste skudd på stammen. Silje har nettopp levert masteroppgave ved NMBU med tema transformasjon, naturrestaurering og overvannshåndtering av tidligere industriområde på Carl Berner.  

Tidligere i vinter tiltrådte landskapsarkitekt MNLA Mads Engh Juel teamet. Mads har ti års erfaring som landskapsarkitekt fra LaLaTøyen og TAG landskap i Bergen. Mads styrker landskapskompetansen hos White arkitekter Oslo med sin formmessige styrke og erfaring med komplekse byutviklingsprosjekter. Engh Juel er utdannet med master i landskapsarkitektur fra AHO (Oslo), som inkluderer utveksling ved Edinburgh College of Art (ECA). Mads har bachelor fra NMBU. 

Teamet består ellers av Kjetil Torgrimsby som har jobbet 4 år hos White og Pål Dixon Sandberg, som leder den faglige satsingen på landskap. Pål er president i Norske landskapsarkitekters forening (NLA). 

Naturrestaurering i Indre Oslofjord

White arkitekter i Oslo leder an i store landskapsprosjekter som «Bergen bystrand og ny Lungegårdspark». Dette blir Bergens nye store folkepark. «Vi vektlegger å ta naturen tilbake gjennom naturrestaurering både over og under vann. Mulighetsstudie for naturrestaurering i Indre Oslofjord er en del av denne satsningen» - sier Sandberg.  

Nåtiden opplever en økologisk krise som krever en holdningsendring til hvordan vi utformer omgivelsene, der landskapet må spille en helt sentral rolle. Som landskapsarkitekter har vi en jobb å gjøre, der vi må sørge for at landskapet alltid kommer først. Et vellykket prosjekt knytter naturgitte forutsetninger sammen; fortidens kunnskap og dagens innovasjon med formsterk arkitektur. Med dette kan vi skape økologisk holdbare og sosiale plasser som skaper begeistring i nåtiden, og møter framtidens stemmer.

Satsingen skjer parallelt og i tråd med Oslo kontorets øvrige satsingsområder og internasjonale fellesskap. -Jeg er svært stolt av landskapsarkitektene ved kontoret og hvordan samtlige av våre disipliner samarbeider tett og godt i prosjekt, supplerer Sofie Galåen Bentzen, daglig leder White arkitekter Oslo.

Om White arkitekter Oslo
White arkitekter Oslo er tilknyttet White arkitekter AB, og er ledet av sivilarkitekt MNAL og daglig leder, Sofie G. Bentzen. White arkitekter AB er et medarbeidereid arkitektkontor og et av Skandinavias ledende arkitekturkollektiv med nærmere 800 ansatte fordelt på 14 ulike kontor. Oslo-kontoret har pt 18 ansatte og jobber på tvers av og innen fagfeltene arkitektur, landskapsarkitektur, byplanlegging/urbanisme, bærekraft og samfunnsplanlegging. Et stort nettverk med spisskompetanse på en rekke ulike plan er tilgjengelig gjennom Whites egen internasjonale organisasjon. Prosjektene har miljø og bærekraft som premiss for gode løsninger, noe som også kommuniseres bredt gjennom oppdrag, forelesninger, konkurranser og publikasjoner.
 
Kilde: pressemelding 08.06.22