Zeroakademiet for 2022/2023

Miljøstiftelsen ZERO ønsker å gi et springbrett til de med engasjement og vilje til å skape endring. Søknadsfrist 30. september.

Foto: zero.no IMG_2704

Vi er inne i et avgjørende tiår for klima og kloden, og miljøstiftelsen ZERO ønsker å gi et springbrett til unge personer med engasjement og vilje til å skape endring.

Vi går nå i gang med Zeroakademiet for 2022/2023 - en gylden mulighet til å få den nyeste kunnskapen, skape nye forbindelser som kan være nyttig i videre arbeid, og ta del i samfunnsdebatten!

Zeroakademiet søker de som er ung voksen i: akademia, organisasjonslivet, politikken, næringslivet, og andre engasjerte med bankende hjerte for klimasaken.

Zeroakademiet er en arena hvor unge engasjerte (25-35 år) får innføring i klimaløsninger og i hvordan de selv kan ta en aktiv rolle i omstillingen til et utslippsfritt samfunn. Her vil de få et inspirerende nettverk av unge med samme engasjement, men ulike roller og ståsteder i samfunnet, og bli kjent med mentorer med lang erfaring innen klimaledelse. Akademiet er politisk nøytralt og søker deltakere fra alle fløyer for spennende læring, debatt og idéutveksling.

For mer informasjon: zero.no/zeroakademiet
Søknadsfrist er fredag 30. september