Asak FLYT®- Vinner av FastCo Innovation by Design

Asak i samarbeid med Snøhetta, vinner Fast Companys Innovation by Design-prisen for Asak FLYT, et permeabelt utendørsdekke for overvannshåndtering.

Foto: Asak Asak 1-1

Et produkt som svarer til dagens miljøutfordringer 

Klimaendringer, styrtregn og urbanisering resulterer i mer overvann. Dagens eksisterende overvannssystem er ikke tilstrekkelig rustet for denne utviklingen, og det fører til oversvømmelser og store materielle skader. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet koster overvannet det norske samfunnet mellom 3,3 og 5,8 milliarder norske kroner årlig.

Asak FLYT er designet for å møte disse utfordringene og består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon. De tre hellene utgjør et konsept som gir ulik grad av drenering, avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonen av disse. Produktet er utviklet på bakgrunn av erfaringer, samt forskning sammen med SINTEF og NTNU, hvor man over en periode på fire år testet ut ulike permeable dekker. Resultatene fra dette arbeidet førte til at Asak Miljøstein startet et produktutviklingsprosjekt med Snøhetta i 2020. 

Innovation by Design-prisen er en utmerkelse som tildeles designere og virksomheter som finner løsninger på de mest sentrale problemstillingene i dagens samfunn.

Strategisk design flytter grenser

Asak FLYT vekker interesse også utover landegrensene. Asak Miljøstein har mottatt henvendelser fra arkitekter og byggherrer fra blant annet USA, Portugal, Nederland og Sveits, i tillegg til lokale byer som Trondheim, Hamar, Arendal og Lillehammer.  

– Vi har fått over 30 forespørsler fra arkitekter og byggherrer fra utlandet vedrørende Asak FLYT. Det forteller at vi har truffet en nerve utover landets grenser. Den internasjonale interessen er også mye takket være det gode samarbeidet med Snøhetta, som har bidratt til et unikt produktdesign, sier administrerende direktør i ASAK, Hanne Sønsteby i en pressemelding.

Snøhetta har hatt en helhetstankegang i sin produktdesign som strekker seg langt utover produktet og dermed utfordrer deres samarbeidspartnere på en positiv måte.  

–  Det er en ære å ta imot denne prisen sammen med Asak Miljøstein. Da vi ble kontaktet av en norsk industribedrift med over 100 års erfaring, som opererer i en bransje der design foreløpig er lite brukt i forretningsutviklingen, fikk vi en unik mulighet til å identifisere et nytt markedsbehov. (...) Når bransjer bruker strategisk design for å flytte grenser, kan og vil design ofte spille en avgjørende rolle i å veilede bedrifter mot en virkningsfull framtid, sier Marius Myking, Director of Product Design i Snøhetta. 

Prisoverrekkelsen foregår i New York 20. september.
Print

Kilde: pressemelding/oppslag på asak.no
IMG_2030 copy