Den usynlige naturen

Bli med på oppdagelsesferd i mikroorganismenes verden. Gjest i podkasten er Jorg Sieweke, landskapsarkitekt og førsteamanuensis  ved NMBU.

Foto: RA thumbnail_Illustrasjon_den_usynlige_naturen

I mikroorganismenes rike

Visste du at luften du puster inn består er mer enn nitrogen, oksygen og gasser? Og at jorden du tråkker på består av mer enn stein og mineraler? Alle steder og overalt finner vi mikroorganismer. De er usynlige for våre sanser, men de påvirker oss mer enn vi aner.

Ny teknologi har de siste 10-15 årene revolusjonert hva vi er i stand til å observere. I denne podkastepisoden blir vi med på oppdagelsesferd i mikroorganismenes verden.

Det vi finner er kunnskap som rokker ved grunnleggende ideer om urban hygiene, om helse, og om faget landskapsarkitektur. Vi skal utfordre vår egen relasjon til mugg og bakterier!

Naturen er under press med økende tap av biologisk mangfold, ødeleggelse av økosystemer og tap av naturområder. Dette skaper uro. Uro både for mennesker, dyr og for de mikrobielle økosystemene. Vi blir med Jorg i arbeidet med å gjøre det usynlige synlig. 
348852747_730303589101359_5851609506803966296_n
Jorg Sieweke underviser på masterprogrammet i landskapsarkitektur for global bærekraft (GLA). Han utforsker den mikrobielle økologiens betydning i urbane miljøer og landskap.

Hør episoden her

 

Vi ønsker alle en innsiktsfull og frodig sommer, fylt med både levende natur og frisk luft.  - Og litt mugg og bakterier.  

Hilsen Norske landskapsarkitekters forening og Våre steder.

Om Våre Steder
Podkasten Våre steder er laget av landskapsarkitekt Ragnhild Augustsen i samarbeid med byplanlegger Karoline Birkeli-Gauss, musikken er laget av Petter Winther og lyddesign er utført av Tage Tollefsen.  

Episoden er laget som bestillingsverk for NLA (Norske landskapsarkitekters forening) i forbindelse med fagdagen i april 2023 med tema «Uro».