DOGA leter etter Norges beste prosjekter innen arkitektur- og design

Nå kan du igjen søke DOGA-merket for design og arkitektur – landets mest høythengende anerkjennelse av design og arkitektur som skaper verdi for miljø, samfunn og økonomi. Årets søknadsfrist er 6. september kl. 13.

Foto: DOGA DOGA-merket_banner

Vil hedre prosjekter som er regenerative

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Hedda Foss Lilleng, som til daglig jobber som Managing Director hos Snøhetta Design, er ny juryleder for DOGA-merket for design og arkitektur. Hun kjenner allerede arbeidet rundt DOGA-merket inngående som juryens fagekspert på designledelse. I år tar hun avløser hun Behnam Farazollahi etter hans mangeårige innsats som juryleder.

Hedda er opptatt av å se potensielle mottakere av DOGA-merket i kontekst av samfunnet og verden slik den er i dag.

– Jeg vil gjerne se tankegods som er skjerpende, og får oss til å reflektere over hvor vi er, hvem vi er, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det.

– Utover søkere som gir solide svar på en problemstilling, fascineres jeg av de som stiller kloke spørsmål. De som søker med prosjekter som tør å utfordre oss. Søknader som spør «hvorfor ikke?», forklarer hun.

– Og så vi må hedre prosjekter som er regenerative. Vi trenger å vise at de finnes, og at de funker!

Regenerativt vil gjenopprette og gi noe tilbake

Fra sitt daglige virke i Snøhetta planlegger hun å ta med seg inn i juryarbeidet visjonen om å bruke arkitektur og design som verktøy for å skape positiv endring i verden. Bærekraft er vel og bra, men det er ikke lenger nok, mener DOGA-merkets juryleder.

– Bærekraft og regenerativitet er jo nært beslektet, men i stedet for å si seg fornøyd med å minimere skade, har regenerativ tenkning en proaktiv tilnærming. Den tar sikte på å gjenopprette eller gi noe tilbake.

Kraften i å involvere bredt og tenke uortodokst

Verdien av tverrfaglighet er også noe hun ønsker å framheve spesielt.
– I jurydialogen i fjor så vi eksempler på prosjekter der det var helt tydelig at oppdragsgiver, kunde, designere og arkitekter hadde jobbet tett sammen både med å definere prosjektets egentlige problemstilling og å skape løsninger.

– Samskaping er kanskje et litt forslitt uttrykk, men det er ingen tvil om at det ligger mye kraft i å involvere bredt og tenke uortodoks i sammensetningen av folk, for å legge til rette for krysspollinering av tankegods og ideer, forteller Foss Lilleng.

Bærekraftperspektivet er åpenbart, og helt grunnleggende, for mottakere av DOGA-merket, mener hun. Hun håper at vi er ferdig med å bruke bærekraft som et punkt på lista man må tikke av.

Må spille på lag med naturens intelligens

Som innovatører og frontløpere har design- og arkitekturmiljøene stor kraft til å påvirke. Dermed påligger det juryen et spesielt ansvar til å framheve de riktige prosjektene som kan fungere som forbilder for en hel sektor.

– Jeg håper juryene vil ha dialog om hvordan vi som kreative og nytenkende fagmiljøer påvirker samfunnet og verden vi lever i. Vi må skape løsninger som ikke bare opprettholder, men fornyer og revitaliserer, og spiller på lag med naturens intelligens, for å oppnå banebrytende løsninger.

Hva skal til for å gjøre juryleder Hedda Foss Lilleng spesielt entusiastisk overfor et prosjekt i søknadsbunken til DOGA-merket?

– Jeg blir begeistret når jeg blir utfordret. Når prosjektet viser en lekenhet, tørr å utfordre, og er fintfølende og nysgjerrig på oss mennesker og livet på jorda, sier hun, i pressemelding fra DOGA.

Landskapsarkitekter i juryen i år er MNLA Katrine Lone Thomson, Lala Tøyen og MNLA Daniel Ewald, bar bakke landskapsarkitekter.

Om DOGA-merket

DOGA-merket hedrer samarbeid, tverrfaglighet, gode prosesser og fremragende håndverk. Vinnerprosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for nytenkende løsninger som har positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

Prosjekter innenfor alle sektorer og disipliner kan bli tildelt DOGA-merket. Wesselkvartalet i Asker sentrum, en innovativ samarbeidsmodell som tilbyr pasienter trygg antibitiokabehandling i eget hjem, regnskapsprogrammet Fiken og det oppsirkulert kubbegulv fra VILL OPP er alle eksempler på tidligere mottakere. 

Student og nyetablerte designere og arkitekter kan søke DOGA-merket nykommer.

Vil du søke DOGA-merket for design og arkitektur? Søknadsskjema er åpent, frist 6. september 2023 kl. 13. 
Du finner det her. 

VILL OPP kubbegulv_ Foto VILL OPP
VILL OPP kubbegulv