Hvordan ivareta landskapet i etableringspresset på fornybar energi

På en hybrid workshop i København i regi av IFLA Europe ble tematikken energilandskaper diskutert og behandlet: «Common ground for energy landscapes»

Foto: Energilandskap i Danmark, Anne-Kari Hetterud, fagrådgiver NLA  IMG_6888

Ønske om å utarbeide felles retningslinjer og føringer 

Torsdag 31.08. – fredag 01.09.23 arrangerte IFLA Europe en hybrid workshop hos Danske landskapsarkitekter i København. Tema var energilandskap og hvordan landene sammen kan utarbeide felles retningslinjer og føringer for utvikling av energilandskap i en tid hvor det er stort press på etablering av grønn energi.   

Verksted open mind

Representanter fra Sverige, Finland, Danmark, Estonia, Latvia, Litauen, Island, Nederland og Norge. Arrangementet var gratis og torsdag deltok mer enn 160 personer på zoom.   

Torsdag presenterte representanter fra de deltagende landene hovedutfordringer i egne land samt forventninger til IFLA-samarbeidet. Temaet «energilandskap» ble belyst fra ulike ståsteder og innfallsvinkler gjennom en rekke foredrag fra ulike aktører og etterfølgende diskusjoner. Det ble presentert erfaringer fra Sverige og Nederland, multifunksjonelle solcelleanlegg i Danmark, arbeid med «Energiøya» Bornholm samt konseptutvikling og visualisering av energilandskaper.  

En felles plattform vil gi oss mer faglig tygde og en tydeligere stemme i det grønne skiftet

Kort oppsummert er deltagerne positive til alternative energiformer og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av energietableringen, men landene er svært forskjellige og vi har ulike utfordringer knyttet til etableringen. Vi ser behovet for landskapsarkitekter i arbeidet og vurderer at en felles plattform vil gi oss mer faglig støtte, en tydeligere stemme og tyngde i det grønne skiftet.  

På fredag var det færre deltagere og det ble arbeidet konkret med innspill og mål til vår felles strategi. Videre arbeid ble fordelt. NLA vil bidra inn i arbeidet og skal blant annet presentere referanseprosjekter fra Norge. Ettermiddagen ble brukt til befaring av ulike energilandskap utenfor København med fokus på sol- og vindkraft.   

Last ned pdf av programmet for seminaret 
"Common Ground for Energy landscapes"

Mer om seminaret kommer i neste nummer av «Landskab» 13. oktober.  

Vindmøller og sauer


IMG_6874
Befaring i energilandskapet. Foto Anne-Kari Hetterud.