Landskapsarkitekturprisen 2023 - vi søker gode prosjekter

25.04.2023 | MV

Landskapsarkitekturprisen skal deles ut for niende gang i 2023. Meld inn ditt beste prosjekt, innen 20. mai 2023.

Foto: Morten Rustad/VJUS VJUS

Meld inn gode prosjekter

Medlemmer og andre oppfordres til å sende inn gode prosjekter som viser landskapsarkitekturens mangfoldighet og merverdiskapende funksjoner.

Det er fint for juryen å se før- og -etter bilder, og plantegning. Prosjektbeskrivelsen er veldig viktig for at juryen skal kunne gjøre seg opp et inntrykk, likeledes begrunnelsen for hvorfor akkurat dette prosjektet bør få prisen. 

Bestillers målsetting og planleggers visjon, arkitektoniske grep, miljø/klima-oppnåelse, økonomi og ikke minst hvordan en har klart å oppfylle disse målsettingene kan med fordel tas med i beskrivelsen av prosjektet. Alle nivåer fra tidlig plan til realisering bør beskrives ut fra dette. 

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten vil være å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes, dvs. både byggherre/oppdragsgiver og utførende landskapsarkitekt. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett. 

Forslagsretten er prinsipielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene. Prisutdelingen vil foregå i forbindelse med et arrangement av NLA til høsten.

Juryen 

Juryen består av fem medlemmer og en studentrepresentant, samt to varamedlemmer fra ulike regioner; nord, vest, sør og øst. Juryens funksjonstid er tre år. Juryen 2021-2023 består av Astrid D. Skalleberg, juryleder, Maxwell Gitenstein, Tine Eileen Gunnes, Marte Maardalen, Jan Løvdal, Mari Hagen, Bendik V. Torp og Erik Myhr Munkebye.

Prosessen

Påmeldinger/forslag sendes på e-post til post@landskapsarkitektur.no innen 20. mai.

Last ned påmeldingsskjema for 2023 og send det pluss 5-10  fotografier i middels oppløsning, og en plantegning av prosjektet.

Juryen avholder jurymøter i juni og august og prisen deles ut ved et arrangement i regi av NLA til høsten.

Oksenøya 2 TAG
Vinner av prisen i 2022: Oksenøya boligområde. Landskapskonseptet er utviklet med utgangspunkt i naturgrunnlaget på Oksenøya, og ny beplantning valgt i samarbeid med miljørådgiver – for å gjenskape en stedstilpasset og bærekraftig bynatur. Foto Morten Rustad/VJUS.