Landskapsatlaset – et kartfestet oppslagsverk i landskapsarkitektur

NLAs årbøker gjennom 20 år ligger nå i vårt digitale kart på nettsidene. - Dette vil være med å løfte landskapsarkitekturen, sier president i NLA, Pål Dixon Sandberg.

Foto: Skjermbilde 2023-12-07 kl. 11.36.00

En digital kartfestet samling av fysisk bygde prosjekter

Har du noen gang planlagt en norgestur, og lurt på om du samtidig kunne besøkt interessant landskapsarkitektur på veien? Nå er verktøyet på plass for å planlegge reisen! Med landskapsatlaset har NLA nå publisert en digital kartfestet samling av fysisk bygde prosjekter i årbøker utgitt siden 2003.

- Dette er virkelig et helt fantastisk verktøy, og vil være med å løfte fram landskapsarkitekturen i vårt langstrakte land, sier president i NLA, Pål Dixon Sandberg. 

Oversikten over de 625 prosjektene er i løpet av høsten koordinatfestet og synlig i kartvisningen på NLAs hjemmeside. I kartet er det mulig å filtrere på område, kategori, år og prosjekterende kontor. 

Som kartet viser, er hoveddelen av anleggene lokalisert i landets største byer og tettsteder. Her ligger anleggene tett som perler på en snor. Like interessant kan det være å se ulike anlegg fra ulike deler av landet, utenom de store tettstedene.

For kommuner og utbyggere rundt om i landet, håper vi dette kan være inspirasjon til å få flere prikker på kartet i sin region.

Gjennom landskapsatlaset blir sporene etter norske landskapsarkitekter synliggjort og tydelige. Neste trinn kan bli å utforske hvilke av planprosjektene presentert i årbøkene opp igjennom, som er gjennomført og dermed kan legges inn som fysiske objekter i atlaset.

Og ikke minst; med utgivelse av nye årbøker, vil atlaset suppleres med nye prosjekter. Utgivelsene er søkbare, slik at neste års prosjekter vil kommer opp ved å søke på «2024» - en gang til våren.

- NLA vil rette en stor takk til alle landskapsarkitekter og kontorene som bidrar til NLAs skattkiste, sier Sandberg.

Og det er ikke for seint helt enda: meld inn ditt prosjekt til årboka, og det vil dukke opp i Landskapsatlaset.

God fornøyelse!

Se også presentasjon av Landskapsatlaset under Landskapsarkitekturdagen 20. oktober på NLAs YouTube-kanal