Mangfold og likestilling i arkitektbransjen

Arkitektbedriftene i Norge, Afag, OAF, NAL, NLA og NIL har gått sammen om å undersøke status for mangfold og likestilling i arkitektbransjen. På et frokostmøte 8. mars ble resultanene presentert.

Foto: Microsoft 169 230308 Frokostmøte - Bilde fra Microsoft 169

Resultatene av undersøkelse fra 2021

I 2021 gjennomførte arkitektorganisasjonene en undersøkelse om likestilling og mangfold i arkitektbransjen. Over 2000 medlemmer fra Arkitektbedriftene, Afag, OAF, NAL, NLA og NIL svarte på undersøkelsen. I tillegg svarte ca. 95 kontorledere på bedriftsdelen.  

I anledning 8. mars inviterer organisasjonene bak undersøkelsen til et frokostmøte. Vi innleder morgenen med en presentasjon av resultater og sentrale funn fra undersøkelsen for å følge opp med en samtale om mangfold og likestilling i lederstillinger. Hvordan er arkitektbransjen sammensatt? Hvordan står det egentlig til med likestilling og mangfold? Og hvordan kan vi skape en mer inkluderende bransje – til nytte for alle? 

Avslutningsvis ser vi på veien videre - hva må bransjen jobbe med og hvordan? 

Se opptak fra møtet her
Last ned rapporten
Rapport om likestilling og mangfold i arkitektbransjen-1

Tid: 8. mars – kl. 08.30-10.30 
Sted: Arkitektenes hus – Josefines gate 34 
Arrangør: Arkitektbedriftene, AFAG, NAL, NIL, NLA og OAF 

Program 
08.00      Frokost og kaffe 
08.30      Velkommen ved Eva Storrusten, arkitekt MNAL, fagrådgiver i NAL 
08.40      Analyse &Tall presenterer resultat og analyse av undersøkelsen 
09.25      Spørsmål 
09.35      Mangfoldsbevisst rekruttering med Eivind Breilid, prosjektleder i Balansekunst.  
09.50      Samtale om likestilling og mangfold i lederstillinger, Hilde Sponheim, arkitekt MNAL og partner i LPO Arkitekter Christine Grape, arkitekt og grunnleggende partner i Grape Arkitekter
Jørgen Tycho, arkitekt og grunnleggende partner i Oslotre
Tina Lam, byplanlegger i A-lab og samfunnsdebattant  
Moderator: Hanna Dencik Petersson, arkitekt MNAL, instituttleder ved urbanisme og landskap på AHO 
10.20 Hva er veien videre?
Oppsummering med kommentarer fra Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene, og Kristina Kjønigsen, organisasjonsrådgiver i AFAG 
10.30 Takk for nå  

Til påmelding