Høringsinnspill til ny landskapsnorm Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har hatt innspillsrunde til Kommuneplanen som også omfattet ny Landskapsnorm til erstatning for dagens utomhusnormal. NLA Agder har levert høringsinnspill.

Foto: Børsparken - Kristiansand kommune Børsparken_Kristinsand kommunejpg

Landskapsnormen er et godt verktøy for å sikre kvalitet i planene 

I den nye kommuneplanen er det en rekke nye premisser for planlegging og bygging av offentlige utearealer til lek, rekreasjon og idrett. Dette gjelder alt fra nye bestemmelser og retningslinjer til ny Landskapsnorm som erstatter dagens norm for utomhusanlegg. 

«Vi vil anerkjenne den innsatsen Kristiansand kommune har gjort med landskapsnormen, det er et flott og svært godt gjennomarbeidet dokument. Det vil være et godt verktøy for oss landskapsarkitekter ved utforming av landskapsprosjekter i Kristiansand kommune, sier leder i NLA Agder, Mari-Ann Thorsen Ekern.  

Landskapsnormen kan lastes ned her som pdf
Skjermbilde 2023-03-08 kl. 15.37.44

Kristiansand kommune ved Parkvesenet inviterte landskapsarkitekter og anleggsgartnere til presentasjon av den nye normen 25. januar, for å gå gjennom hovedpunktene i nye bestemmelser og ny Landskapsnorm, og for å få innspill innen høringsfristen.

De nye bestemmelsene og anvisningene ble presentert

I møtet gjennomgikk kommunen nye bestemmelser og planleggingsanvisninger. Deretter ble det sett nærmere på detaljer for utforming, og de viktigste endringene. 
- «Offentlige arealer til lek og rekreasjon; hovedendringene i den nye kommuneplanen» ved Parksjef Aase Hørsdal
- «Utendørs landskap i reguleringsfasen; Bestemmelser, retningslinjer og krav til illustrasjonsplan» ved Elin Aabel Bergland, Plan og bygningsetaten
- «Landskapsnormen, kap. 2; Krav til landskapsplaner, og kapittel 3; Planleggingsanvisning og funksjonskrav» ved Helmer Espeland, Parkvesenet
- «Landskapsnormen, kapittel 4; Krav til detaljutforming og utførelse, og kapittel 5: FDV-dokumentasjon; de viktigste endringene» ved Helmer Espeland

I Landskapsnormen er det forslag til nye bestemmelser og retningslinjer gjengitt i de aktuelle avsnittene i kap. 2 og 3.
Det er viktig at vi får inn høringsuttalelser på bestemmelser og Landskapsnorm fra fagmiljøet, og høringsfristen var satt til 5.3.

Les høringsinnspillet fra NLA Agder

Lenke Kristiansand kommune Plandokumenter på høring