Nystiftet linjeforening for landskapsarkitektur på AHO og UiT

Studentene i landskapsarkitektur på AHO har etablert sin egen forening. Stiftelsesmøtet var 31. januar, styre, formålsparagraf og registrering i Brreg er på plass. NLA gratulerer og ønsker den nye foreningen velkommen.

Foto: Lars Hovland, fra v. Sindre Berg Bekkåsen, Tobias Bergwitz-Larsen, Nora Kristensen og Bjørn Blom-Jensen Foto_Lars Hovland

land.skap studentforening på AHO og UiT stiftet

land.skap har som formål å ivareta interessene til studenter ved studieretningene i Landskapsarkitektur ved Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (AHO) og Norges Arktiske Universitet (UIT). 

land.skap skal også styrke tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene, og andre linjeforeninger. 

Formålet skal oppnås gjennom å arrangere faglige og sosiale aktiviteter for medlemmene og å holde forbindelse med: 
a) Institutter ved AHO og UIT knyttet til studieretningene 
b) Andre faglige organisasjoner, herunder NLA, AFAG, ol
c) Mulige framtidige arbeidsgivere for medlemmene 
d) Andre lag/foreninger/organisasjoner/bedrifter som styret finner ønskelig

Styret består av Sindre Berg Bekkåsen, styreleder, Tobias Bergwitz-Larsen, Nora Kristensen og Bjørn Blom-Jensen styremedlemmer.

NLA har lenge hatt med en studentrepresentant fra tilsvarende forening på NMBU, Terra Forma med i styret. Vedtektene til NLA har blitt endret med 2. gangs behandling i årsmøtet 2020 for å få med også en studentrepresentent fra AHO og UiT. 

Vi gleder oss til samarbeidet.