Silje Myhre Amundsen ny seksjonsleder for Nasjonale turistveger i Statens vegvesen

Amundsen er landskapsarkitekt MNLA og vært prosjektleder og strekningsansvarlig på seksjonen for Nasjonale turistveger på Lillehammer, siden 2020. Silje Myhre Amundsen tiltrer som leder for turistvegseksjonen 1. april.

Foto: Silje Myhre Amundsen, ny leder for Nasjonale turistveger, Statens vegvesen. Foto: Frid-Jorunn Stabell   Silje Myhre Amundsen

Vil utvikle det unike turistvegkonseptet

Amundsen vil videreføre det gode samarbeidet med arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører, vegeierne, reiseliv og andre aktører for å holde vedlike og utvikle det unike norske turistvegkonseptet med kunst og arkitektur i storslått natur som sitt særpreg.

-        Vi akkurat nettopp engasjert ti nye kontorer med dyktige arkitekter og landskapsarkitekter, og jeg gleder meg stort til samarbeidet framover, sier Amundsen i en pressemelding. 

Silje Myhre Amundsen overtar etter Jan Andresen som leder for Nasjonale turistveger. Andresen begynte i Staten vegvesen i 1981 og har vært involvert i vegvesenets turistvegsatsing siden Stortinget i 1993 ba Samferdselsdepartementet se nærmere på kombinasjonen veg og reiseliv. Når Andresen går av med pensjon til sommeren gjør han det etter 30 års arbeid med Nasjonale turistveger, hvorav de siste 25 som leder.

Turistvegsatsingen gir økt lønnsomhet i distriktene

Fra et pilotprosjekt (1994–1997) med fire prøvestrekninger, har Nasjonale turistveger under Jan Andresens lederskap utviklet seg til en nasjonal attraksjon med internasjonal appell. Ved inngangen til markeringsåret 2023 er det gjennomført over 170 små og store prosjekter med sine arkitektur- og kunstinstallasjoner langs 18 utvalgte strekninger fra Jæren i sør til Varanger i nord.

I alt 50 arkitekt- og landskapsarkitektfirma har så langt gjennom Nasjonale turistveger bidratt til å styrke Norges omdømme utenlands som en design- og arkitekturnasjon. Økonomiske analyser viser at turistvegsatsingen bidrar til økt lønnsomhet i distriktene.

 –Jan Andresen har skrevet norsk reiselivshistorie under sitt lederskap. Med høye ambisjoner, integritet, kreativitet, musikalitet og dypt dedikert har han loset Statens vegvesens turistvegsatsing stødig framover i 25 år. Dette er det bare å ta av seg hatten for, konkluderer Silje Myhre Amundsen.

Kilde: pressemelding fra Statens vegvesen på NTB