Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen

Den første samlingen av 13 forbildeprosjekter i sirkulær landskapsarkitektur foreligger nå. Lanseringen skjedde på Landskapsarkitekturdagen 20.10.2023.

Foto: Vollebekk torg, Studio Oslo Landskapsarkitekter. Foto SOLA. Forsiden utsnitt

Omstilling til en sirkulær økonomi må skje raskt

Omstilling til en sirkulær økonomi må skje raskt, og naturressurser og produkter må utnyttes så effektivt, og så lenge, som mulig.

Som fag må vi tegne og beskrive kretsløp der minst mulig ressurser går tapt, og gå foran som et godt eksempel. Dette stiller krav til nye arbeidsmetoder, nye måter å designe på, nye materialvalg, og nye innovative produkter. Ikke minst må vi inspirere og dele kunnskap med hverandre, innen faget og på tvers av faggrupper.

Det er denne intensjonen vi ønsker å vise fram med samlingen av 13 utvalgte prosjekter til «Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen».

Forhistorien bak eksempelsamlingen

Ideen om å utarbeide en norsk eksempelsamling kom fra landskapsarkitektene i Asplan Viak, som ved hjelp av interne forskning- og uviklingsmidler har bearbeidet de sirkulære prinsippene fra Danske Landskabsarkitekter til norske forhold. Med dette som utgangspunkt tok NLA ansvaret med å lede prosjektet med å utarbeide en felles nasjonal eksempelsamling. Styret nedsatte en evalueringsgruppe for utvelgelse av prosjekter.

Eksempelsamlingen utgjør et utvalg av det innkomne materialet. Utvalgskriteriene har vært høy grad av sirkulær økonomi, interessante og inspirerende prosesser og samarbeid, prosjekter som er ferdig bygd og en variasjon av type prosjekt. Asplan Viak har vært engasjert som faglig rådgiver i gjennomføringen av prosjektet. 

Skjermbilde 2023-10-24 kl. 12.25.48
Ragnhild Nessa, Asplan Viak presenterer rapporten om sirkulærøkonomi. Skjermbilde fra strømmingen.
 

Produksjonen av eksempelsamlingen er støttet av 
Arkitektbedriftene i Norge AiN, Arkitektenes fagforbund AFAG, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører NAML, Grønn Byggallianse og Statsbygg.

Last ned eksempelsamlingen, A3 visning for digital bruk (komprimert pdf, 6 MB).

Last ned eksempelsamlingen i A4 med enkeltsider for print. (komprimert fil) 

Til lanseringen av eksempelsamlingen på YouTube