Terra NODA-prisen delt ut for første gang

NODA – Nordnorsk Design og Arkitektursenter har nylig delt ut NODA sin første pris – TerraNODA - en profesjonspris som utdeles til en ny landskapsarkitekt fra det femårige studieforløpet på UiT/AHO.

Foto: NODA, fra v. Tale Marker, Caitlin Jakusz Paridy, IMG_3189-2

De første uteksaminerte fra masterprogrammet i landskapsarkitektur ved AHO/UiT 

Kullet er det første og linja er den eneste innen høyere utdanning i fagene design og arkitektur i hele Nord-Norge. Det er det viktig for NODA å støtte opp. Vi får nå seks nyutdannede landskapsarkitekter med spisskompetanse innen arktiskeforhold. Vi sier ofte at her i Nord skal man kunne alt, pluss litt til. 

De første uteksaminerte fra masterprogrammet AHO/UiT Landskapsarkitektur ble belønnet med NODAs profesjonspris. Navnet på prisen er avledet fra latin - Terra Nova - nytt land.

Juryen består av NODAs Fagråd - oger sammensatt av praktikere fra fem interesseorganisasjoner som spenner fra grafisk design til landskapsarkitektur, samt én faglig representant fra UiT. Den tverrfaglige juryen har gjennomgått de seks kandidatenes arbeid og bedømt ut fra kriteriene innovasjon, arktisk relevans, design, tverrfaglighet og presentasjon.

Gratulerer til alle seks som nå er ferdige og endelig kan kalle seg landskapsarkitekter etter minst 5 års dedikert skolegang.

Jurymedlemmene satte stor pris på å diskutere og utforske prosjektene fra sine ulike perspektiver. De hadde en stor debatt om definisjonen av landskapsarkitektur og viktigheten av å kunne samle en enorm og kompleks mengde informasjon og transformere denne til form. Det var vanskelig å bli enige om ett prosjekt. De landet på to hederlige omtaler og en vinner: 

Hederlig omtale til Tale Marker - «Oldervik gravlund: en utvidet forståelse av den nord-norske grendegravlunden»

Prosjektet utforsker et uvanlig aspekt ved landskapsdesign som berører oss alle. Det å lage fellesskap og møteplasser rundt siste hvilesteder. Å se potensialet og relevansen til disse stedene som historiske historiefortellere med stor mening og følelsesmessig tilknytning. Tale har vist besluttsomhet i arbeidet, innsikt i fagstoffet fra egen erfaring og praksis brakt over i en innbydende form. 

Til landskapsarkitektur.no skriver Tale: «I diplomprosjektet ønsket jeg å utfordre og utforske grendegravlunders potensialer og muligheter i en tid hvor nedstenging av andre offentlige og private institusjoner i nordnorske bygder viser seg som svært typiske. Prosjektet, som er basert på analyser i kommunal-, bygde- og gravlundsskala, foreslår et gravlundsdesign som fremmer artsmangfold, hindrer spredning av fremmede arter og etablerer rom for formelle og uformelle, sosiale og intime møterom mellom menneske og menneske og menneske og natur. 
 
Plantegningen viser ulike eksisterende og prosjekterte situasjoner på Oldervik gravlund i Tromsø kommune.»

  Landskapsplan NLA

Hederlig omtale til Aniella Sophie Goldinger - "Drifting as agency: More-than-human marine spatial planning in the Fram Strait"

Et prosjekt som flytter grenser. Hvordan en designtilnærming kan brukes til å presentere store og komplekse data fra et politisk og geografisk relevant tema. Aniella har demonstrert evnen til å tenke innovativt ved å lage en metode for å presentere scenarier som er både forståelige, men samtidig relaterbare til tross for at de er av stor kompleksitet. Isen har fått status som interessent i en alternativ tilnærming til tunge planprosesser.

Vinner av Terra NODA: Caitlin Jakusz Paridy - A Palliative Design for the (After)life of Mine #7

Prosjektet foreslår en transformasjon av landskapet etter en strategi som er kontrollert av designeren, men samtidig gitt tilbake til naturen for å regenerere et område påvirket av mennesker. Arktisk hensyn til permafrost har vært tydelig. I tillegg kan refleksjoner over transformasjonsmetoden anvendes på mange steder rundt om i verden. Caitlin har lekt med landskapsformasjoner, og involvert alle sanser for å skape et opplevelsesrikt etterliv for Gruve #7 på Svalbard. Designet utforsker en fortelling om hva som var og hva som kunne ha skjedd med dette rommet.

JURYEN har bestått av

- Thomas Juel Clemmensen, landskapsarkitekt og programleder for landskapsarkitektstudiet ved UiT/AHO

- Margarita Chaskopolou, arkitekt oglandskapsarkitekt ved AT arkitektur og Fabric . NODAsfagrådsrepresentanti Nord-Norges Arkitektforening - NAL.

- Victoria Brønlund, industridesigner. NODAsfagrådsrepresentanti Norske Designere.

- Terese Simonsen, interiørarkitekt i Fra Innersida. NODAsfagrådsrepresentanti Norske Interiørarkitekter og Møbeldesigneres Landsforbund - NIL.

- Tor Åge Vorren, grafisk designer i SANS. NODAsfagrådsrepresentanti Grafill.

- Kjersti Monsen, arkitekt og daglig leder i NODA.