Torgeir Esig Sørensen er nytt æresmedlem i NLA

Sørensen, tidligere parksjef i Stavanger, har takket ja til invitasjon til æresmedlemskap i Norske landskapsarkitekters forening, NLA.

Foto: Stavanger kommune TESørensen

Planlegger og forvalter den livsviktige urbane grønnstrukturen

«Ja, jeg er overveldet over invitasjonen, overveldet på egne vegne, men også på vegne av byenes grønne struktur. Jeg tenker at invitasjonen er en anerkjennelse av at vi som landskapsarkitekter har utrolig viktige oppgaver med å planlegge, sikre, tilrettelegge og forvalte den livsviktige urbane grønnstrukturen, det biologiske mangfoldet der folk bor, møteplassene og å tilrettelegge for livet mellom husene» skriver Torgeir Esig Sørensen til landskapsarkitektur.no

Torgeir Esig Sørensen invitert til æresmedlemskap av NLA

Sørensen ble født på Sørlandet i 1951. I 1976 var han ferdig utdannet landskapsarkitekt ved det som den gang het Norges landbrukshøyskole NLH (i dag NMBU). 

Da Torgeir fylte 70 år i mai 2021 avsluttet han sin lange karriere etter 45 år i offentlig sektor. Først tre år som landskapsarkitekt i Tromsø kommune, dernest to år som parksjef i Sola kommune og de siste 40 år i Stavanger kommune, med unntak av noen år underveis som planlegger og byggeleder hos NyGaard AS. Han har hatt ulike titler: fem år som parksjef, syv år som miljøvernsjef og 26 år som park- og veisjef. 

Utrettelig innsats i offentlig tjeneste for grønnstrukturene

Torgeir inviteres som æresmedlem på grunnlag av hans imponerende innsats for å fremme utvikling, sikring og tilrettelegging av offentlig grønnstruktur. I Stavanger kommune har han gjennom et målrettet samarbeid med politikere, administrasjon og Miljødirektoratet sikret gjennomføring av generalplanen for Stavanger fra 1965 som la grunnlag for grønnstrukturen og «Grønn plan» fra 1999. 

Prosessen har sikret befolkningen nærhet til turområder, møteplasser, aktivitetsanlegg og den har sikret leveområder for naturmangfoldet i en storby med arealpress. Sørensen så tidlig at det var en kobling mellom friluftsliv og folkehelse. For å stimulere til aktivitet og for å få folk ut i friområdene tok han initiativet til 52 hverdagsturer i Stavanger. Gjennom dette prosjektet sammen med Stavanger Turistforening har Stavanger fått 52 T-merkede rundløyper på til sammen 409 km! 

Grøntområdenes betydning for folkehelse og naturmangfold

Han har skrevet boken «En fortelling om Stavangers grønne sider» og alltid talt varmt om Stavangers sikring av grøntområder og de mange fordelene grøntområdene har for naturmangfoldet, de blågrønne kvalitetene og for folkehelsa. Dette er også gjengitt i Miljødirektoratets brosjyre «Friluftsliv for alltid», om statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. Han var med på å initiere «Grønt Nettverk» for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom de store byene. 

Han har gjort stor innsats også internasjonalt

Sørensen har jobbet i flere internasjonale prosjekter med grønnstruktur, natur- og friluftsliv, folkehelse, naturindikatorer, økosystemtjenester og naturbaserte løsninger. Dette har vært i regi av WHO, EU-prosjekter og andre internasjonale organisasjoner. Hans internasjonale arbeid – med å fremme Stavanger og Norge – har gitt ham et stort nettverk. Hans arbeid i World Urban Parks bidro blant annet til at Stavanger ble vertskapsby for WUP sin verdenskonferanse i 2003. 

Parallelt med sin yrkeskarriere har Torgeir ivaretatt flere verv. På 1980-tallet var han nestleder i Naturviterne nasjonalt. Senere leder av Akademikernes fellessammenslutning i Stavanger. 1997-2001 Leder av organisasjonen BAD, PARK OG IDRETT. 2016-2019 President i IFPRA (nå World Urban Parks), der han tidligere har vært leder for organisasjonens europeiske del. Siden april 2021 har han vært styreleder i Rogaland arboret. 

Tre utmerkelser og priser har det også blitt til: World Urban Parks Distinguished Individual Award 2019, CIPP Certified International Park Professional og IFPRA Gold Medal.  

Motto: Det er alltid plass til et tre!
Hobby: Fotografering

Teksten er fra Else Dybkjærs presentasjon på årsmøtet


IMG_3434
Naturbaserte løsninger i Stavanger, Foto Mona Vestli 


NLAs årsmøte 2023, Sak 5 Invitasjon til æresmedlemskap

«Til æresmedlemmer kan inviteres personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av NLA. Invitasjonen kommer i stand etter enstemmig innstilling fra styret til årsmøtet, og må vedtas med ¾ flertall. Innstillingen tas opp til skriftlig votering uten forutgående debatt. Æresmedlemmer har alle vanlige rettigheter i foreningen.»

Sørensens foredrag på NLAs høstkonferanse i Stavanger 2015: «Grønnstruktur i Stavanger. Fra kommuneplan til 52 hverdagsturer»