NLA Kurs: Bli influenser for god stedsutvikling og arkitektur

Folk flest vil ha mer fokus på god arkitektur, stedsutvikling, og mer landskapsarkitektur i nærmiljøet sitt. Men hvordan får vi politikerne til å etterspørre og finansiere mer av dette? Og hvordan endrer vi rammebetingelsene slik at vi får flere prosjekter med kvalitet i omgivelsene, uterommene og flere gode prosjekter?

Foto: Rasmus Reinvang - foto Maria Jentoft. Line Oma - foto Anne Guro Røsæg Rasmus Reinvang og Line Oma

NLA arrangerer etterspurt kurs i politisk påvirkning

Påmelding, program, finn billetter 


NLA, i samarbeid med OMA, Oslo Metropolitan Arena, arrangerer onsdag 19. juni kl. 09.00-15.00 et kurs for deg som vil løfte god arkitektur, stedsutvikling og landskapsarkitektur, for kontorer som vil bli kompetente på å fronte sine prosjekter og bedre rammebetingelser, for offentlige fagpersoner som vil få flere verktøy til å skape plass for faget sitt som forplanter seg i uterommene. De store aktørene kan kjøpe denne bistanden fra konsulentfirmaer, men vi kan alle ta dette kurset og bli i stand til å gjøre en jobb selv.

Kursholder er Rasmus Reinvang, fersk direktør i OMA og tidligere byråd for byutvikling i Oslo kommune, i samarbeid med NLA. Reinvang har lang erfaring som politiker, «utsatt» for påvirkning fra både aktivister/influensere, fagfolk i offentlig forvaltning, eiendomsutviklere, arkitekter og andre som vil bidra til å forme byen.

Generalsekretær i NLA, Line Oma, vil også bidra med sin erfaring som politiker. Noen er flinke til å fronte sin sak, fremme gode løsninger, presentere ambisjoner og visjoner for forming av byen. De flinke får gjennomslag og bygger merkevare. Vil du bli en av dem? 

Kurset vil gi deg verktøy til å påvirke som enkeltperson, som kontor eller som medlem i en forening, til å sette arkitektur, uterom og landskapsarkitektur på agendaen til det beste for folk, natur og klima – slik at vi som samfunn kan få flere prosjekter med høy kvalitet.

Kurset vil også trekke fram gode eksempler på ildsjeler, kontorer og offentlig ansatte som klarer å skape resultater, oppdrag og endre samfunnet bit for bit. Dette bygger også merkevare og gjør det lettere å bli hørt igjen og igjen og igjen.

Kurset vil gi

- Økt forståelse og kompetanse i det politiske systemet
- Verktøy for politisk påvirkning
- Økt trygghet i hva en selv kan gjøre i sine roller, og hva en kan få til gjennom andre
- Kompetanse i å tenke kommunikasjon for å lykkes

Program  

09.00-09.15   Velkommen og introduksjon
09.15-10.15.  Det politiske systemet. Hvor og når kan en påvirke? Plansystemet sett fra politikerens ståsted
10.15-10.30   De gode eksemplene: Vebjørn Torsetnes i Klosterengas venner
10.30-10.45    Pause og mingling
10.45-11.45    De gode eksemplene: Iwan Thomson i Lala Tøyen, Geir Elgvin i Grape Architects og Hanne Johnsrud, tidligere Oslotrær, nå Trekontoret
11.45-12.30      Deilig lunsj og mingling
12.30–13.30     Gruppearbeid - Lag en påvirkningsplan for et prosjekt, med argumenter
13.30–14.00     Gjennomgang av gruppearbeidet med tilbakemelding og drøfting
14.00–14.15     Pausesnacks og mingling
14.15–15.00     Oppsummering, spørsmål og forhåndsinnsendte problemstillinger

Sted: OAF-salen, Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo
Begrenset antall plasser i salen. Det er også mulig å bli med på strømming.

Gode eksempler - på kurset vil du møte

 Unknown-1  

Vebjørn Torsetnes er en av grunnleggerne av Klosterengas Venner og har engasjert seg frivillig i over 15 år for å realisere Klosterenga park i Oslo. Gjennom den prosessen vet han mye om hvordan påvirke politisk og faktisk lykkes med å få politikerne til å prioritere realisering av en fantastisk park. Klosterenga park hadde trolig ikke vært som i dag, hadde det ikke vært for det frivillige engasjementet og politiske påvirkningen til Vebjørn og Klosterengas venner. – Vellykket påvirkning krever at en står på og jobber bredt. Både sammen med beboere, politikere, etater, kunstnere og prosjektet. En politisk kamp er ikke vunnet før parken er bygget.

   
 iwan web  

Iwan Thomson er grunnlegger av landskapsarkitektkontoret Lala Tøyen. Han er god til å tenke helhetlig og strategisk og er vant til å jobbe i tverrfaglige grupper innen by- samfunns- og eiendomsutvikling. Nylig utfordret han både det offentlige og private utbyggere til å satse mer på landskapsarkitektur på DOGAs Jacob-frokost. Resultatet av å jobbe utenfor seg selv er at «lille» Lala Tøyen har blitt en synlig aktør i det offentlige ordskifte og setter agendaen på vegne av hele bransjen.

   
 Unknown  

Geir Rognlien Elgvin er prosjektdirektør i Grape Architects i Vika og er en megasynlig aktør i byutviklingsdebatten som stadig lanserer spennende ideer, mobilisere krefter på tvers og aktiviserer bygulvet sammen med andre aktører.
Resultatet er at Geir og Grape får fram løsninger på samfunnsutfordringer, blir sett på som en relevant og interessant aktør og at politikerne får servert løsninger de kan lage god politikk og samfunnsutvikling av.

– De gode ideene vinner fram. 

 
   
 Hanne Johnsrud  

Hanne Johnsrud er landskapsarkitekt MNLA og nylig ansatt som prosjektutvikler i Trekontoret. Hun er tidligere prosjektleder for Oslotrær og har løftet trærne inn i Oslo kommunes mange etater. Resultatet er et langt større fokus på trær, bedre forvaltning og mange nye trær.

– Fagrådgivere i offentlig virksomhet har et stort og viktig handlingsrom. Vår oppdragsgiver er offentlige styringsdokumenter og demokratisk valgte beslutningstakere. Det skal vi ha stor respekt for, og bidra med vår faglige forståelse for en best mulig måloppnåelse.