NLAs fagdag - sikre deg plass nå!

NLAs fagdag «Herlig land» 19. april begynner å bli fulltegnet - skaff deg billett du også! Ikke gå glipp av møteplassen som skal skape begeistring og optimisme om herlighetsverdiene som landskapsarkitekturen kan sørge for.

Foto: ill. Ruben Ratkusic Fagdagen_Blå_HQ

Se detaljert program

Vi bor på Thon Hotel Norge i Kristiansand

Til påmelding og priser i Checkin


Det er mulig å bli med på strømming.
Fagdagen er på Kilden teater og konserthus, Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand.
Tid: Fredag 19. april kl. 09.00-16.00
Vandretur på Odderøya kl. 18.00-19.00 Oppmøte Kunstsiloen

Konferansier - Line Oma

06 Instagram
Foto Sturlason

NLAs generalsekretær Line Oma er i tidligere heltidspolitiker i byutviklingsutvalget i Oslo bystyre, og er ikke redd for å heve stemmen. Hun er utdannet samfunnsgeograf og har tidligere jobbet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Line skal lose oss gjennom dagen på en fargerik måte.

     

 
Foredragsholdere

06 InstagramFoto Victor Kleive, NTNU Bridge
 

Aksel Hagen Tjora er er professor i sosiologi ved NTNU. Han forsker på ulike former for fellesskap, i tilknytning til organisasjoner, teknologi, kultur og fysisk sted/rom. Tjora er også initiativtaker og leder av Sosiologisk Poliklinikk AS, en "sosiologisk tjenesteleverandør" som blant annet samarbeider med arkitekter og planleggere for mer inkluderende fysiske miljøer. På fagdagen holder han innlegg om «Sosiale landskap».

06 Instagram  

Hanna Alstrøm Isacsson, Urbio, landskapsarkitekt og spesialist på naturbaserte løsninger og økosystemtjenester i planlegging og forvaltning av det bygde miljøet. Hun er forfatter av «Urban greenery and ecosystem services - a Nordic toolbox for green-blue structures» og medforfatter på «Ecosystem services in urban planning - a guide 2.0.» Hanna jobber for tiden med forsknings- og utviklingsprosjektet «City Biotopes» med mål om å fremme biologisk mangfold i det bygde miljøet.

IMG_1204Foto Emilie Zeiner Sending Larsen, KRS Avis
 

 

Arne Vilhelm Tellefsen, kunstner fra Kristiansand. Under kunstnernavnet blek eller Vlekart har arbeidet med ulike uttrykksformer, med utgangspunkt i ideen og situasjonen som et sentralt fokuspunkt.  Han er også svært engasjert som sosial entreprenør.

         

 
06 Instagram  

Kari Bergo, landskapsarkitekt MNLA, Østengen & Bergo. Kari tar utgangspunkt i stedets egenart, naturressurs og karakter og etablerer ut fra dette et bærende konsept som gir særpreg, karakter og identitet i prosjektet. Innlegget hennes handler om «Voss aktivitetspark - en generasjonspark i flomutsatt landskap».

 
06 Instagram
Fotograf Ebba Drolshagen
 

Ika Kaminka er kunsthistoriker og oversetter, og studerte den japanske hagekunstens historie ved Kyoto Universitet på 1980-tallet. På fagdagen deltar hun med kåseriet «Kirsebærblomstring på liv og død».

 
 06 Instagram  

Håvard Strøm er landskapsarkitekt MNLA i Bjørbekk & Lindheim. Håvard vil snakke om bytransformasjon med naturen som verktøy, der naturen er med på å sette premissene for byutformingen i foredraget «Hovinbekken. Transformasjon med naturen som verktøy».

 
 06 Instagram  


Einar Lillebye,
sivilarkitekt med spesialisering innen by- og gateplanlegging. Lillebye var professor ved Institutt for Landskapsarkitektur, NMBU og deltar på fagdagen med foredraget «HERLIGE GATER - Hva er herlige gater og hvordan planlegger vi dem?»  

 
 06 Instagram    

Pernille Ekanger Heilmann er partner i Lala Tøyen. Hun har gjennom ti år i Lala jobbet med planlegging for gående og syklende og deleløsninger i byrom og bygninger. Innlegget hennes har tittelen «Jacob-prisen – å flytte fagets grenser».

 
06 Instagram  

Mari Myhrene, er utdannet planteviter fra NMBU og daglig leder i FAGUS. Mari brenner for samhandling og naturbaserte løsninger. På fagdagen presenterer hun den nye databasen «Plantevalg» sammen med Jorun Hovind.

 
06 Instagram  

Jorun Hovind, professor på Institutt for landskapsarkitektur, NMBU. Har deltatt i utviklingen av Plantevalg digital plantedatabase til bruk i undervisningen og for den profesjonelle delen av grøntanleggssektoren. Hun er opptatt av at vi skal bli gode på miljørisikovurdering samtidig som vi kan anvende en bredt og mangfoldig plantepalett. 

 
 06 Instagram  

Aase Margrethe Hørsdal, landskapsarkitekt MNLA og parksjef i Kristiansand er til stede og forteller om «Visjonen om trærne» som har ligget til grunn for utviklingen av grønnstrukturene i Kristiansand kommune.

 

 

Middag og kveldsarrangement kl. 19.00-23.00
Haubitz låve, Odderøyveien 114, Kristiansand
Atmosfæren på Haubitz låve er virkelig verdt å få med seg.

IMG_1194   Haubitz Sponsor Fest4 

Lørdag 20. april: Årsmøte
Sted: Thon Hotel Norge, Dronningens gate 5, Kristiansand

Torsdag 18. april: Nordisk møte
Sted: hos Asplan Viak, Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand

Takk til våre sponsorer:
AFAG - Arkitektenes fagforbund, ASAK miljøstein, BetomurClaussen & HeyerdahlElverdalKOMPAN NorgeNOLA IndustrierNordic Bim Group, Norske NaturlekeplasserPlantinor, StreetlifeStoCretec – A-Merking, Søve, Veg Tech,VestreVxtrWespUtomhus