Byggeplassbefaring i Lynghaugparken

Lynghaugparken i Fyllingsdalen skal rustes opp. Det inkluderer blant annet en bekkeåpning av Sælenvassdraget på 150 meter.

Foto: Kathrine Myklestad – Gunnar Rise fra Bymiljøetaten (t.v.) og Johan Abrahamsson fra Norconsult (t.h.)  Gunnar og johan

Betydningen av bekkeåpninger

NLA Hordaland inviterte til byggeplassbefaring i parken 19. oktober. Johan Abrahamsson fra Norconsult fortalte om rollen som prosjekterende, mens Gunnar Rise fra Bymiljøetaten fortalte om utgangspunktet for prosjektet og viktigheten av bekkeåpninger. Rune Helgheim fra Svein Boasson AS delte hvordan prosjektet er fra anleggsgartnerperspektivet. 

Prosjektet har vært svært krevende med tanke på eksisterende infrastruktur i grunnen, samt at det er mye myr i grunnen som fører til at det er svært fuktig enkelte steder. Lynghaugparken var en gang store landbruksflater, der bekken ble drenert som en kanal før den til slutt ble lagt i rør. Nå åpnes en del av strekket opp igjen, med et mer naturlig løp og tilgjengelig vann for publikum. Målet er mer artsmangfold, fisk i bekken og en bedre vannkvalitet.  

Bekken
Bekken har blitt åpnet i et mer naturlig løp, mer vegetasjon skal plantes og steiner plassert ut i bekkeløpet

brygge
Lynghaugtjørna er nå blitt mer tilgjengelig med en brygge i forskjellige høyder

firbeinte Både to- og firebeinte koste seg!

Hoppesteiner
– Det er plassert ut hoppesteiner slik at man kan hoppe tørrskodd på den ellers rimelig fuktige plenen. 

hund og bekk – Vannkvaliteten måtte bare sjekkes nærme

tidligere kanal
Johan Abrahamsson viser hvordan bekken tidligere var rett som en kanal

på broen
Tilsammen 14 personer deltok på befaringen i regnet.

Tekst og foto: Kathrine Myklestad og Anna Leiknes, NLA Hordaland