NLA Buskerud er gjenoppstartet

Noen av medlemmene i Buskerud har gått sammen og restartet NLA Buskerud og har avholdt sitt første styremøte.

Foto: Fra v.: Åse Skrøvset, Ida Roos, Henriette Jordheim, Iren Piamonte Kristensen 3_farge

Årsmøte/stiftelsesmøte ble holdt 26. januar.
Det foreslås derfor at medlemmene orienteres via e-post om årsmøtesakene i NLA

Aktivitetsplan for 2022
Vårtreff/befaring
Sykkeltur/vandring sentralt i Drammen + middag
Dato: torsdag 16 juni kl. 16.30
Foreløpig forslag til befaring: Bragernes Kirkegård, Grev Wedels plass.

NLA Buskerud er registrert i Brønnøysund med følgede styre: Ida Roos (styreleder), Åse Skrøvset (styremedlem), Henriette Jordheim (styremedlem), Iren Piamonte Kristensen (kasserer).