Ny urbanitet for hjertet av Lillehammer

NLA Innlandet etterlyser større hensyn til kvaliteten i uterommene ved Lillehammer skysstasjon.

Foto: Verdensteateret og kunst av Kristian Blystad. Foto Kari Bentdal a51da432-b7c5-43b3-a0d7-f79708be1d5a.bin

På Lillehammer er det straks høringsfrist for reguleringsplan for utvikling av skysstasjonen og tilliggende arealer. Bane NOR og Lillehammer kommune er grunneiere og forslagsstillere.

Det planlegges en fortetting av området som vi mener ikke i stor nok grad tar hensyn til kvaliteten i uterommene, viktige siktlinjer, overvannshåndtering, skala, mm.

Dette har vi i lokalavdelingen Hedmark/Oppland skrevet en kronikk om og sendt til lokalavisa GD - Gudbrandsdølen Dagningen. Den er publisert på GD.no 11. juni 2024 og er åpen for alle.

Lenke til kronikken:
https://www.gd.no/ny-urbanitet-for-hjertet-av-lillehammer/o/5-18-2036985