Utdanning

Foto: utdanning.no landskapsarkitekt

Landskapsarkitekturstudiet er et 5-årig profesjonsstudium med master.

Landskapsarkitekt er ikke en beskyttet tittel i Norge. En landskapsarkitekt MNLA er medlem av NLA, og har master i landskapsarkitektur fra en utdanningsinstitusjon som er godkjent av NLA.

Medlemmer kan også tas opp på særskilt grunnlag etter individuell behandling i NLAs medlemskapsnemnd.

NLA benytter kriteriene til IFLA Europe, International Federation of Landscape Architects. Engasjerer du en landskapsarkitekt MNLA, kan du derfor være trygg på at dette er en fagperson med solid utdanning. 

Se yrkesbeskrivelse på utdanning.no

Om landskapsarkitektutdanningene i Norge

Det finnes hovedsakelig to veier til yrket som landskapsarkitekt i Norge i dag: via NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og AHO - Arkitekthøyskolen i Oslo. Universitetet i Tromsø samarbeider med AHO om en to-årig master, påbygning til studiet i Oslo.

Utdanningssteder i Norge 

  • AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - tilbyr 5-årig master ved Institutt for urbanisme og landskap 
  • UiT- Universitetet i Tromsø, (Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies) tilbyr master i landskapsarkitektur siden 2013 i samarbeid med AHO.

  • BAS - Bergen arkitektskole - tilbyr 5-årig arkitekturstudium (fram til 2012 med fordypning i landskapsarkitektur)

    HVL
     - Høgskulen på Vestlandet tilbyr bachelorstudium i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur 

Utdanningssteder i Norden

AAA Arkitektskolen Aarhus 

Kunstakademiets Arkitektskole 

Københavns Universitet 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Tekniska Högskolan (Espoo) 

Landbúnadarháskólann Hvanneyri 

Godkjente utdanningssteder i Europa (under oppdatering)

  • IFLA har utarbeidet en oversikt over læresteder i USA