ICOMOS - International Council on Monuments and Sites

Foto: 561c2093b75992233c0796b9d9b06680_size-large
 
ICOMOS Norge er den norske avdelingen av International Council on Monuments and Sites. ICOMOS ble dannet i 1965 og er en «non-governmental organization» for fagfolk som arbeider med kulturminnevern. ICOMOS Norge er rådgiver for norske myndigheter i Verdensarvspørsmål.
ICOMOS Norge inngår i et internasjonalt nettverk av kulturminneeksperter, der ICOMOS medlemmer er engasjert i kulturminnevern i Europa, Afrika, Asia, Amerika, Oseania og Antarktis. ICOMOS har rollen som rådgiver for UNESCO i spørsmål om verdensarv. UNESCO bistår ellers forvaltere for Verdensarv globalt gjennom sitt Verdensarvsenter.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.
Organisasjonens mål er å bidra til fred og trygghet gjennom internasjonalt samarbeid på disse områdene.
UNESCO ble opprettet i 1945, og Norge ble medlem i 1946.
 

ICOMOS nyhetsbrev om Raymond Lemaire Fund for unge forgivere (21-30 år)

Nyhetsbrev 16. februar 2009

Heritage in Transformation Heritage protection in the 21st century - problems challenges predictions ICOMOS Poland

Verdensarvforum 2016 Telemark 9.-11. mai