Nordisk samarbeid

Foto: Mona Vestli på vei til Norden Hus

Det nordiske samarbeidet mellom landskapsarkitektforeningene ble formalisert under et møte i Skagen i 1969. Temaer som diskuteres er saker vedrørende IFLA, yrkesutøvelsen, det nordiske samarbeidet og felles nordiske initiativer.

NLA overtok sekretariatsfunksjonen etter Sveriges Arkitekter i 2016 og hadde den fram til 2019.
Resolusjon 2016: Nordisk tilgang til naturudvikling langs kysterne

Nordisk møte i Reykjavik 02.11.2018 

Den islandske landskapsarkitektforening FILA, ved styreleder Fríða Björg Eðvarðsdóttirinviterte til Nordisk møte 2. november i Foreningen Nordens lokaler i Reykjavik. Representanter fra alle de fem landene var samlet til Nordisk møte. FÍLA har i 2018 feiret 40-årsjubileum, utgikk årbok, islendinger har stukket av med Rosa Barba-prisen og publisert et praktverk om islandsk hagehistorie. En av hovedsakene i møtet var innsamling av materiale til et prosjekt iverksatt av IFLA Europe som handler om hvordan man bygger en «profesjonell anerkjennelse» i de nordiske landene. Hensikten er å produsere et felles nordisk dokument som kan forklare ovenfor IFLA hvorfor profesjonen står såvidt sterkt, selv om vi ikke har en tittelbeskyttelse. Prosjektet drives av IFLA professional practice. NLA var representert ved Mona Vestli og Martin Steinbekken.

Last ned Fila årbok 2018
ÁRBÓK FÉLAG ÍSLENSKRA LANDSLAGSARKITEKTA 2018 

Professional acknowledgement

The work of Landscape Architects is defined in the Norwegian Plan- and Building Act and the system of pre-approval of competence given in regulations that follows the law.  

Some information on this available in English:
https://dibk.no/byggereglene/Building-Regulations-in-English/
https://dibk.no/sentral-godkjenning/central-approval-in-english/about-central-approval/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nordisk virksomhetsplan 2020-2021
Protokoll fra Nordisk møte i Reykjavik, november 2018
Protokoll fra Nordisk møte på Teams, november 2020
Protokoll fra Nordisk møte i Stockholm, september 2015

Nordisk samarbeidsavtale 2015