IFLA erklærer klima- og naturmangfoldskrise

Verdens landskapsarkitekter erklærer klima- og naturmangfoldskrise. TAG landskap tok grep og inviterte til fellesmøter i Oslo, Bergen og Trondheim i februar med nærmere 100 personer som var med og satte sitt preg på diskusjonene.
Foto: Nic Tourrenc James Hayter_on the most important issues of today

Den internasjonale føderasjonen for landskapsarkitekter (IFLA) har erklært krise grunnet klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Erklæringen fikk enstemmig støtte fra de 77 stemmeberettigede nasjonene under World Council som ble holdt på NMBU i forkant av verdenskongressen i Oslo i september, og skisserer en handlingsplan for hva IFLA vil gjøre som svar på problemene kloden står overfor.

Landskapsarkitektene erklærer 

Architects-Declare-Australia-background-800-square-web
Parallelt med opprettelsen av IFLAs handlingsplan, startet Architects Declare. I Norge tok en gruppe arkitekter, på initiativ av Catherine Sunter i Einar Jarmund & Co, initiativ til å  erklære klima- og biomangfoldkrise etter mal fra det engelske initiativet «Architects Declare» - som igjen inngår i «Construction Declare» for hele byggenæringen. NLA og norske landskapsarkitekter følger på med et eget opprop: «Landscape Architects Declare».

Referat fra fellesmøtet i Oslo 6. februar

Et oppfølgingsmøte er planlagt med arbeidstittel Landcape Architects Declare ACTION! Dato ikke bestemt.

Vi jobber nå med å få på plass en underside på no.architectsdeclare.com
Vi må ha med 6 kontorer på laget for å starte oppropet. Tag arkitekter, Verte landskap og plan, Landskaperiet, Bjørbekk & Lindheim og Asplan Viak har meldt interesse. 

The IFLA ClimateACTION plan

"Klimaendringene har allerede hatt enorm påvirkning på de fleste økosystemer og arter, på land og i vann. Ved å erklære en krisesituasjon, føyer vi IFLAs stemme til den voksende listen over organisasjoner verden over, som krever mer handling. Vi er glade for den overveldende støtten som våre medlemsland har vist erklæringen. Den vil kreve en koordinert og øyeblikkelig respons av alle" sa IFLAs president, James Hayter.

The IFLA ClimateACTION plan (KlimaAKSJONEN) skisserer en modell for å engasjere medlemmer, partnere, allierte yrker forskere og lærere, for å få til et program for reell endring.

I tillegg til KlimaAKSJONEN forplikter IFLA og dets medlemmer seg til å:
1. Tilrettelegge for økt forståelse og tilgang på opplæring, verktøy og opplysning om ny forskning, klimapositiv design og nettverksbygging.

2. Samarbeide med nasjonale foreninger for å endre våre etiske standarder og atferdskoder for å inkludere større referanser til bærekraft.

3. Redusere våre egne karbonavtrykk, gjennom endringer i materialbruk, designpraksis, reise og drift.

4. Fremme anerkjennelsen av krisesituasjonen på alle nivåer av beslutningstaking, for å iverksette nødvendige endringer i politikk og praksis, og tildele ressurser for å svare på en betimelig og produktiv måte.

5. Samarbeide med kolleger i næringslivet, akademia, NGO’er og myndigheter til støtte for IFLAs arbeid for umiddelbar handling, lokalt, nasjonalt og globalt.

6. Samarbeid med leverandører for å forbedre industristandarder og praksis.

Last ned IFLA Climate ACTION plan som pdf (4 s.)

IMG_1280
NLAs IFLA-delegat Yngvar Hegrenes forteller om IFLAs klimaarbeid under fellesmøtet som Tag landskap inviterte til i Oslo i februar. Tilsvarende møter ble holdt i Bergen og i Trondheim. Foto: Mona Vestli