Landskapsarkitektene erklærer. Referat fra fellesmøte

TAG landskap inviterte til fellesmøter i Oslo, Bergen og Trondheim i februar 2020 med nærmere 100 personer som var med og satte sitt preg på diskusjonene.
Foto: Mikhail Ovchinnikov Architects-Declare-Australia-background-800-square-web


Landskapsarkitektene erklærer 
Parallelt med opprettelsen av IFLAs handlingsplan sommeren 2019, startet Architects Declare. I Norge tok en gruppe arkitekter, på initiativ av Catherine Sunter i Einar Jarmund & Co, initiativ til å  erklære klima- og biomangfoldkrise etter mal fra det engelske initiativet «Architects Declare» - som igjen inngår i «Construction Declare» for hele byggenæringen. NLA og norske landskapsarkitekter følger på med et eget opprop: «Landscape Architects Declare».

Vedlagt er referatet fra de første fellesmøtene med Landcape Architects Declare.

I utgangspunktet skulle vårt neste fellesmøte avholdes i Bergen i forbindelse med fagdagen, men da vi ikke får samles i større grupper er dette dessverre utsatt inntil videre. 

Temaet for dette møtet skulle ha vært ACTION, og her var planen å arbeide videre med å konkretisere de gode ideene som kom fram i de første møtene. Dette må vi dessverre skyve på, men det anbefales derfor å ta en ekstra titt på side 6 i referatet. Er det noe du kan gjøre digitalt for å gjøre en forskjell?

Ta kontakt ved spørsmål, og ikke nøl med å starte et eget initiativ. Forhåpentligvis kan vi snart gjenoppta kontakten. 

Ida Roos, ir@tagarkitekter.no