Kurs: «Universell utforming for landskapsarkitekter», Bergen

21.sep kl 12.30 -21.sep kl 16.00

orig_Carpe Diem_Bjørbekk-Lindheim

Foto/illustrasjon: Carpe Diem demenslandsby, Bærum kommune.
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter.

Kursleder: Universell Utforming AS v/Trine Presterud

Tid
: Torsdag 21. september
Kl. 12.30 - 16.00 - halvdags kurs, avsluttes med befaring.
Sted: Møterom i Autogården, Bymiljøetaten, Bergen kommune
Adresse: Johannes Bruns gate 12, Bybanestopp Nygård.
Form: Fysisk + digitalt
Antall, fysisk: max. 25
Priser:
- Fysisk: Medlem* 1750, ikke-medlem 2500, arbeidssøkende 1000, student 500.
- Digitalt/strømming: Medlem* 750, ikke-medlem 1500, arbeidssøkende 500, student 50. 

*Medlemspris: NLA, NIL, NAL og FAGUS.

Til påmeldingsskjema på Checkin 

PROGRAM/ INNHOLD:

• Sammenheng universell utforming, sosial bærekraft og aldersvennlige omgivelser
• Forankring i lovverket
• Hvor ser vi det «glipper»?
• Mer bruk av naturlig leding
• Materialbruk i uteområder ved skoler og barnehager

Alt illustreres av eksempler på utforming og løsninger.
---

Arrangør:
NLA sentralt i samarbeid med lokalavdelingen NLA Hordaland.
Spørsmål?
Kontakt marit.hovi@landskapsarkitektur.no, 918 53 106