Landskapsarkitekturdagen 2023

20.okt kl 16.00 -20.okt kl 20.00

LA-dagen

Tid
: 20. oktober kl. 16-20
Sted: Arkitektenes hus, OAF-salen, Josefines gate 34, Oslo
Strømming: https://vimeo.com/event/3806814/47273f34bb


PROGRAM
- Paneldebatt om energilandskaper og behovet for arealer i forhold til Naturavtalen, ordstyrer Line S. Oma
- Lansering av «Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen», en samling norske eksempler
- Sponsorpresentasjon
- Lansering av «Landskapsatlaset»
- Utdeling av «Landskapsarkitekturprisen 2023» v/juryens leder Astrid D. Skalleberg

Arrangør 
Norske landskapsarkitekters forening NLA 

Kontaktperson: Anne-Kari Hetterud,
anne-kari.hetterud@landskapsarkitektur.no, tlf 905 87 541

Takk til våre sponsorer   

Vestre_logo_rgb-1   WESP   ASAK-logo_Rød  Grasrota - Bergknapp - Nordstein - logoer sammensatt stående RGBPlantinor_logo_med undertekst_CMYK