NLA digitalt lunsjrom, tema: «Ta naturen tilbake» - status for villplanter i produksjon

14.sep kl 12.00 -14.sep kl 13.00

Pollinator_Foto Bergknapp
Foto: Bergknapp


Velkommen til digitalt lunsjrom, ta med matpakken og bli med!

Det digitale lunsjrommet er en uformell plattform, et sted å møte fagfeller på tvers av landet.
Ett fagtema pr. gang, så kort og uformelt at det er enkelt å forberede.

Etter presentasjonene, på ca 30-40 minutter, er det åpent for spørsmål og faglig samtale.
Velkommen!

Tema 14. september: «Ta naturen tilbake» - status for villplanter i produksjon.

Presentasjon ved Shan Amin, økolog hos Bergknapp.
Landskapsarkitekturen og -prosjektene er i heftig omstilling mot mer bruk av stedegen vegetasjon og villplanter. Som fagpersoner er det en fordel, særlig for prosjekterende, å holde god kontakt med de som leverer planter for å oppdatere oss på hva som kan skaffes og hva som er realistisk å beskrive.
Økologen opplever at bransjen i stor grad beskriver arter som enten ikke, eller i liten grad lar seg fremskaffe ennå, det gjelder særlig sedumdekker. Vi får et innblikk i prosessen norske produksjonslinjer må gjennom for å kunne tilby arter som ikke har vært etterspurt - før i senere tid. Dessuten vil det gis gode råd til aspekter verdt å kontrollere mens man utarbeider planteplaner.

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/89478518316