NLA digitalt lunsjrom, tema: «Bærekraftig bruk av naturstein»

26.okt kl 12.00 -26.okt kl 13.00

Velkommen til digitalt lunsjrom, hver siste torsdag i måneden. Ta med matpakken og bli med!
Det digitale lunsjrommet er en uformell plattform, et sted å møte fagfeller på tvers av landet.
Ett fagtema pr. gang, så kort og uformelt at det skal være enkelt å forberede.

Etter presentasjonene, på ca 30-40 minutter, er det åpent for spørsmål og faglig samtale.
Velkommen!

Tema 26. oktober: «Bærekraftig bruk av naturstein»

Monica Sander fra Beer Sten forteller, sammen med anleggsgartner Uteanlegg AS og landskapsarkitekter fra COWI om prosjektet «Storbylegevakten i Oslo». Prosjektet er et glimrende eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Her er landskapstegningene laget på bakgrunn av naturstein og ikke omvendt.

Logg deg på og hør om en spennende prosess der gjenbruk, kvalitet og detaljer stod i førersetet. Et tverrfaglig samarbeid hvor lagspill bidro til et helt unikt, vakkert og varig resultat.

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094