NLA digitalt lunsjrom, tema: «Bærekraftig bruk av naturstein»

26.okt kl 12.00 -26.okt kl 13.00

WEB (5) (1)
Foto: Beer Sten. Storbylegevakten i Oslo.
Landskapsarkitekt: COWI, anleggsgartner Uteanlegg AS. 

Velkommen til digitalt lunsjrom, hver siste torsdag i måneden. Ta med matpakken og bli med!
Det digitale lunsjrommet er en uformell plattform, et sted å møte fagfeller på tvers av landet.
Ett fagtema pr. gang, så kort og uformelt at det skal være enkelt å forberede. Etter presentasjonene, på ca 30-40 minutter, er det åpent for spørsmål og faglig samtale.

Tema 26. oktober: «Bærekraftig bruk av naturstein - Storbylegevakten i Oslo»

Monica Sander fra Beer Sten forteller, sammen med anleggsgartner Uteanlegg AS og landskapsarkitekter fra COWI om prosjektet «Storbylegevakten i Oslo». Prosjektet er et glimrende eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Her er landskapstegningene laget på bakgrunn av naturstein og ikke omvendt.

AGENDA:
Generelt om bærekraftig bruk av naturstein - Redusert forbruk og smart ressursutnyttelse - huskeliste!

CASE «Storbylegevakten i Oslo»:   
Bakgrunn for prosjektet
Puslespillet «En omvendt prosess» med fastere rammer i tegnefasen.
- Utfordringer og muligheter
- Suksesskriterier - «Hva gjorde at vi lykkes»? Hva kan vi ta med til fremtidige prosjekt?

Logg deg på og hør om en spennende prosess der gjenbruk, kvalitet og detaljer stod i førersetet. Et tverrfaglig samarbeid hvor lagspill bidro til et helt unikt, vakkert og varig resultat.
Velkommen!

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094