NLA digitalt lunsjrom, tema: «Urban Lab og SITRAP - Hva rører seg på NMBU?»

30.nov kl 12.00 -30.nov kl 13.00

Velkommen til digitalt lunsjrom, hver siste torsdag i måneden. Ta med matpakken og bli med!
Det digitale lunsjrommet er en uformell plattform, et sted å møte fagfeller på tvers av landet.
Ett fagtema pr. gang, så kort og uformelt at det skal være enkelt å forberede.

Etter presentasjonene, på ca 30-40 minutter, er det åpent for spørsmål og faglig samtale.
Velkommen!

Tema 30. november: «Urban Lab og SITRAP - Hva rører seg på NMBU?»

Presentasjon ved Karianne Trosholmen Imerslund Skurdal, by- og regionplanlegger og Synne Thorshaug Eide, landskapsarkitekt, begge kandidater fra NMBU 2023.
SITRAP; «Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging» oppsto og ble etablert på NMBU, fakultet for landskap og samfunn, i 2021.

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094