NLA digitalt lunsjrom, tema: «Urban Lab og SITRAP - Hva rører seg på NMBU?»

30.nov kl 12.00 -30.nov kl 13.00

Banner_NMBU_SITRAP_nr 2 copy
Ill.: https://www.nmbu.no/om/sitrap-senter-fremragende-utdanning

Velkommen til digitalt lunsjrom, hver siste torsdag i måneden. Ta med matpakken og bli med! Det digitale lunsjrommet er en uformell plattform, et sted å møte fagfeller på tvers av landet. Ett fagtema pr. gang, så kort og uformelt at det skal være enkelt å forberede. Etter presentasjonene, på ca 30-40 minutter, er det åpent for spørsmål og faglig samtale.

Tema 30. november: «Urban Lab og SITRAP - Hva rører seg på NMBU?»
SITRAP; «Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging» oppsto og ble etablert på NMBU, fakultet LANDSAM (landskap og samfunn) i 2021.

Presentasjon ved Karianne Skurdal, student i byplanlegging, Synne Thorshaug Eide, landskapsarkitekt og Elin Børrud, professor ved Institutt for by- og regionplanlegging og senterleder for SITRAP.
Studentene ved NMBU har fått en ny arena for lynrask idémyldring og læring. Arenaen heter Urban Lab og ble startet i 2021 av, og for, studenter. Her løses konkrete problemer under tidspress i hackathon-format, der deltakerne får hjelp til å sette kreative prosesser inn i system.
Samtidig har senteret SITRAP fått SFU-status nasjonalt. Dette er en femårig status, som har gjort det mulig å iverksette mange prosjekter som skal drive kvaliteten på den romlige utdanningen ved NMBU videre.
- I denne presentasjonen kommer vi til å snakke om metoder man henter fra Urban Lab, SITRAPs prosjekter, om universitets nylanserte nasjonale konkurranse og hvilken kunnskap studenter og nyutdannede sitter igjen med.

Les mer om Elin Børrud her: https://www.nmbu.no/om/ansatte/elin-borrud

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094

Velkommen!