NLA digitalt lunsjrom, tema: «Oslotrær - en strategi for flere trær i byen»

31.aug kl 12.00 -31.aug kl 13.00

Velkommen til digitalt lunsjrom, hver siste torsdag i måneden. Ta med matpakken og bli med!
Det digitale lunsjrommet er en uformell plattform, et sted å møte fagfeller på tvers av landet.
Ett fagtema pr. gang, så kort og uformelt at det skal være enkelt å forberede.
Etter presentasjonene, på ca 30-40 minutter, er det åpent for spørsmål og faglig samtale.
Velkommen!

fabricioneto_treplanting_27052022166

Tema 31. august: «Oslotrær - en strategi for flere trær i byen»

Ved Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt og prosjektleder i ByKuben, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune.
Les mer om Oslotrær på Oslo kommunes nettsider

Prosjektet Oslotrær skal bidra til at det plantes flere trær i Oslo, gjennom å løfte fram trærnes betydning for livet i byen, og gjennom kunnskapsdeling, synliggjøring av engasjement og invitasjon til handling blant byens innbyggere, næringsliv og kommunale virksomheter. Visjonen for prosjektet er at Oslo skal være en by som gir mer plass til trær og anerkjenner trærs betydning.

Oslotrær involverer aktiviteter og samarbeid på tvers av kommunale etater og virksomheter; byplanlegging og arkitektur; naturmangfold og klimatilpasning; folkehelse og levekår; medvirking og eierskap til framtidas Oslo. Trær og treplanting er et kraftfullt og helt nødvendig virkemiddel for bærekraftig byutvikling.

Les artikkelen «Trær som regel» – om trær i byutviklingen - fra trefagdagen på Litteraturhuset 25. mai 2023.

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83499865094