NAL kurs: Landskapsforståelse og økologi

17.feb kl 09.00 -17.feb kl 16.00

17. februar kl. 09.00 - 16.00
Sted: Digitalt eller i Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo
Digital deltakelse: Les mer og meld deg på.
Deltakelse i sal: Les mer og meld deg på.
a9ab2fa3-adb5-4e33-b78e-49afb768550e

Kurset handler om hvordan du kan tolke og forstå verdier i landskapet, og lese landskapet som helhet, ikke bare de enkelte delene, men sammenhengen mellom økologiske, klimatiske, romlige, historiske og kulturelle verdier. Hvordan gjøre undersøker av naturgrunnlaget for å få en dypere forståelse for kompleksiteten i landskapet er også tema.

Hva er tverrfaglig landskapsforståelse? Ulike fagdisipliner har forskjellige blikk på, og språk for å beskrive omgivelsene. Hva kan tverrfaglighet i analyse og planlegging innebære? Det blir i denne delen av kurset et gruppearbeid med konkrete oppgaver (utdeling av kart), etterfulgt av oppsummering og samtale. 

Hva betyr bruk, logistikk og tilgjengelighet for ulike naturlige systemer, mennesker og dyr, - under ulike forhold og gjennom året?

Mot slutten av kurset ser vi nærmere på programmering, konsept og gjennomføring. Hvordan kan vi tilpasse oss ulike behov, skala, logistikk, inngrepssone, marksikring etc. Vi ser nærmere på økologiske funksjoners fotavtrykk, i tid og i rom, og hva som er det faktiske fotavtrykket av et bygg.

Hvordan tilpasse oss omgivelsenes bestandige elementer og verdier som terreng, økologi, hydrologi og samtidig hensynta immaterielle verdier som lyd, mørke, tåke, vind, hendelser og fenomener? Hvordan ivareta landskapsverdier gjennom alle faser, til ferdigstillelse og fremtidig utvikling - nåtid og fremtid.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Hanne Johnsrud i LINK Arkitektur.