Arealplanlegging, by- og regionplanlegging

Foto: Bård Bredesen NLA_Tiltaksplan_Forside

Nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027 publisert 20. juni 2023

Alle som jobber med planer for eller i kommuner bør kjenne til disse veilederne:
Veileder kommuneplanens arealdel

Veileder reguleringsplan

Planstrategi 4.0 - småkommuner og de gode hjelperne 

Generelt er det mye godt stoff om planlegging på regjeringens nettsider og på Distriktssenteret.no

(Distriktssenteret er eit nasjonalt kompetansesenter som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.) 

NINA: Nye virkemidler i arealforvaltningen – naturrestaurering, arealregnskap og naturavgift med Hagen, D., Skrindo, A.B., Evju, M., Nybø, S., Simensen, T. & Kolstad, A.L. 2022

2021 Tiltaksplan for ville, pollinerende insekter

Eva Falleth: By- og regionplanlegging; et tilbakeblikk og et framtidsbilde, KP 10-2017

Rolf-Erik Poppe: Å redde kloden ved å ødelegge naturen, Arkitektnytt 23. september 2019

Podcast Rom for utvikling
Sjekk ut podkasten Rom For Utvikling