BIM for landskapsarkitektur

Foto: Bjørn Amund Enebo bim_logo_590

BIM-møte hos Statsbygg, 15.11.2011
V/Bjørn Amund Enebo MNLA

Tirsdag 15. november ble det arrangert seminar om landskapsarkitektenes inntreden på BIM-arenaen. Interessegruppen som jobber med BIM for landskap inviterte i samarbeid med Statsbygg viktige aktører i bransjen, og både landskapsarkitekter og programvareleverandører stilte mannssterke opp. Et tredvetalls interesserte fagpersoner bidro til en svært interessant kveld, både med fokus på BIM og prosjekteringsverktøy. Møtet ble innledet av Bjørn Amund Enebo, med en gjennomgang av landskapsarkitektenes "ønskeliste". Dette er et forsøk på å samle oss om en felles strategi og ønsker. Programvarehusene har lenge etterspurt et mer helhetlig konsept for hvordan landskapsarkitekten ønsker å jobbe i prosjekteringsverktøyene.

Det ble ikke trukket noen konklusjoner i løpet av møtet. Et viktig aspekt som alle leverandørene samlet seg om, var behovet for en samlet og strukturert informasjonsmodell for landskapsobjekter. Dette arbeidet er derfor startet opp i regi av NLA, og vil forhåpentligvis bære frukter i løpet av 2012. Flere instanser vil søkes om økonomisk støtte til prosjektet.

Arbeidet med BIM for landskap ses i sammenheng med utvikling av de ulike prosjekteringsverktøyene. Det er en forutsetning at verktøyene kan behandle informasjonen som trengs, og kan eksportere korrekt informasjonsbærende geometri til relevante formater. Det ble ikke tatt stilling til utvekslingsformater (ifc / landxml) på møtet, det ble fremhevet at informasjonen må på plass før man kan snakke om utveksling.

Neste møte er ikke tidfestet. En liten gruppe landskapsarkitekter med Knut Hallgeir Wik i spissen jobber i disse dager med en prosjektbeskrivelse og søknad om støtte.

Landskapsarkitekten vil:
- Være premissgivende formgiver mellom bygg, veg/bane og konstruksjoner
- Samhandle med alle faggrupper i alle relevante samordningsmodeller, både bygg, infrastruktur og samferdsel
- Ha full kontroll på formgiving, mengder og kostnader på prosjektert materiale
- Kunne produsere modellgrunnlag og tegninger

Prosjekteringsverktøyet skal:
- Være enkelt og intuitivt å jobbe i, og samtidig regelstyrt og nøyaktig
- Kunne forme terreng for å kontrollere fall, avvanning, erosjon
- Forme, visualisere og mengdeberegne lagpakker/jordprofiler dynamisk
- Håndtere et åpent (gratis) objektbibliotek med et komplett sortiment av landskapsobjekter (vegetasjon, møbler etc)
- Kunne redigere utseende og informasjon på objekter
- Kunne populere en flate (innenfor en avgrensningslinje) med vegetasjonsobjekter (stauder, busker)
- Utveksle data (import/eksport) på et åpent, internasjonalt, dokumenterbart format. Formatet må bære både geometri og informasjon.
- Produsere lesbare, målestokkriktige og nøyaktige plantegninger og snitt på arbeidstegningsnivå

Samordningsmodellen/sammenstillingsmodellen må kunne:
- Lese og analysere de åpne, internasjonale, dokumenterbare formatene lark bruker
- Visualisere landskapsobjekter med realistiske teksturer/farger
- Hente ut mengder fra landskapsflater (gress og andre dekker) og informasjonsbærende landskapsobjekter (trær, busker, møbler etc)
- Sjekke geometri ift universell utforming (feks langs en definert ferdselslinje)
- Kontrollere/simulere avvanning av definerte flater
- Simulere frihøyder og svingradier for kjøretøy
- Simulere aldring/vekst av vegetasjon
- Visualisere buffersoner for allergikilder og inngangspartier/vinduer
- Identifisere fallhøyder ift rekkverksbehov
- Hente ut informasjon om vedlikehold fra landskapsobjekter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NYTTIGE LENKER

Prosjektets hjemmeside: www.bimforlandskap.net
Lenke til buildingSMART  
Artikkel om samspilllet mellom GIS og BIM: Les mer »
Lenke til presentasjoner fra seminaret 'BIM for alle' 8.11.2011
Lenke til SEVUs videreutdanningskurs om BIM, vinter 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 -
HVA ER BIM?

BIM er et begrep og en arbeidsmetode som har bredt om seg i BA-bransjen i de siste årene. Etter at Statsbygg har satt som krav (2009) at alle prosjekter skal leveres som en BIM-modell, har dette også aktualisert seg for landskapsarkitekter. Dette vil kunne påvirke alle landskapsarkitekter som jobber med byggeprosjekter, og er en stor omveltning på linje med innføringen av DAK/CAD. Ingeniørene og sivilarkitektene er allerede godt i gang med dette, men landskap henger foreløpig etter.

ARBEIDSGRUPPA BIM FOR LANDSKAPSARKITEKTUR
Arbeidsgruppen består av landskapsarkitekter som i større og mindre grad jobber med denne problematikken. Vi er opptatt av å finne en felles plattform for å kunne stå samlet om å drive utviklingen av 'BIM for landskap' framover. Gruppen hadde første møte 14.10.2009.

Gruppens initiativtaker er Knut Hallgeir Wik (Bar Bakke AS), Bjørn Amund Enebo (Bjørbekk & Lindheim), Håvard Strøm (Bjørbekk & Lindheim), Åge Langedrag (Multiconsult), Morten Evensen (Grindaker), Heikki Granroth (Grindaker), Jostein Thorvaldsen (Asplan Viak), Frode Sætre (Sweco).

Kort orientering om utviklingen fra første møte (14.10.2009) fra arbeidsgruppens sekretær Knut Hallgeir Wik:

  • Referat fra forrige møte. Klikk her for å gå til ekstern lenke.
  • Åge Langedrag har etablert kontakt med BuildingSMARTs tidligere sjef og nåværende sjef, som begge vil stille på møte 13.11.09
  • 'Den kloke tegning' var en suksess, med landskapsarkitekt representert både i anleggs- og arkitektgruppa. L.ark. er det viktige bindeleddet
  • NLA stiller seg bak initiativet og blir representert i gruppa vår ved Ragni Helweg. Stiller på neste møte
  • Vi har en kontakt inn i ASLA (American Society of Landscape Architects) som kan skaffe oss oppdatert materiale derfra

Skisse for neste møte i arbeidsgruppen 13.11.2009. Sted: Auditoriet hos Link landskap, Skøyen.

  • Deltakere blir teknikerne (arbeidsgruppen), representant for NLA og ledere fra de største kontorene, for å forankre utviklingen i ledelsen til de ulike kontorene
  • Første halvdel innledes med en orientering for alle, av representantene fra BuildingSMART.
  • Fortsettelse i delte grupper, ledere for seg og teknikere for seg. Temaer for gruppearbeidet kommer vi tilbake til. Eksempel: En grundigere innføring i hva IFC og åpne formater er. Meld gjerne inn andre tema, så syr vi det i hop med tema fra forrige møte også.

Flere sider ved dette arbeidet går ut over den rent tekniske utviklingen og handler om marked/kunder, økonomi, kompetanseutvikling, personalledelse, profilering av landskapsarkitekturen som fag etc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONTAKT
Innspill til arbeidet kan sendes til arbeidsgruppen ved Knut Hallgeir Wik knut@barbakke.no, Bjørn Amund Enebo bae@blark.no og Åge Langedrag aage.langedrag@multiconsult.no.