Byrom - uterom - bylivssenteret

Foto: Jan Hausken fjordbyen_foto_jan_hausken20150820_1723

Se strømmingen av «Gode byrom - nye utfordringer» på NMBU 8. oktober 2020.

DL: 10 anbefalinger om mer natur i byene

Bylivssenteret /bylivsenteret.no
Bylivsenteret skal være en pådriver for at flere kommuner skal ta en mer aktiv rolle i egen, bærekraftig utvikling. NLA har en plass i Bylivssenterets Strategiske Råd, sammen med Kommunal- og mod.dep., Klima- og miljødep., Vegdirektoratet, Distriktssenteret, Norsk design- og arkitektursenter, Nettverk for fylkesplansjefer og Kommunene (2 repr.)

Last ned infohefte om Bylivssenteret (8 s.)

«Kommunen som endringsagent» - fagseminar 20. mai 2017
Følg lenke for nedlasting av foredrag og strømming av arrangementet

Artikkel om byrom og stedsutvikling hos KMD, januar 2017

KMD Stortingsmelding 18 (2016-2017): 
«Berekraftige byar og sterke » (pdf 165 s, 20 MB)

«Den grenseløse by» Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning -  Byforskning 2004-2012. (6.5 MB) 8.9.2013 

27.02.2013: Frokostseminar NAL 6.2
Innføring av BREEAM Communities i Norge
Skien Brygge - Pilotprosjekt for BREEAM Communities i Norge