Bytrær - gatetrær - trær

Foto: Rainer Stange Eufemia4-kopi 2

Skjermbilde 2023-03-03 kl. 12.52.50
Byens trær - Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune,
4. reviderte utgave 2022

«Stammekrigen» - Dagsavisen 05.06.2021 Reportasje med bl.a. Mari Myhrene

2021.05.11 NAML-nytt: Bytrærne viktige for temperaturen i byene

Bymiljøetaten Oslo Strategi for bytrær (2014)

Ber for naturen i asfaltjungelen, intervju med Torunn Hognestad i Dagsavisen 3. november 2020
Inkluderer lenke til intervju med Mari Myhrene, FAGUS om samme tema Fødsler innvandring = treplanting Dagsavisen 7. juli 2020

NINA: Om økosystemtjenester og Urban EEA

Bytrær til glede og besvær -Byplan Oslo 9. juni 2017

Felle eller beskjære trær? Søknadsplikt m.m. spørsmål og svar-side på PBEs hjemmeside

Naturens (og trærs) betydning på helsa:
http://www.norskfriluftsliv.no/naturen-sletter-bekymringer/

Et prosjekt på MIT har laget et verktøy som kartlegger opplevelsen av grønt/vegetasjon sett fra gatenivå i et utvalg av verdens byer. Treepedia.

A-bombede trær lever videre. Artikkel fra Hiroshima i Arkitektnytt 4-2015.

Rapport fra Statens vegvesen: Bytrær på Carl Berners plass

Nordisk fond for bytrær

Oslo kommune: Trær for 2111 – Oslo kommune

Trær preger opplevelsen av en by og bykulturen på lik linje med bygninger og mennesker. Når ærverdige gamle trær må hugges, reageres det med leserbrev til avisene, av og til også med demonstrasjoner. Les mer på Trær i byen - trær som levende kulturminner

Til å pleie gamle trær har en egen yrkesgruppe av ”tredoktorer” vokst fram. Norsk trepleieforum
Last ned foredragene fra NTPs årskonferanser 2009-2012