Kollektiv, sykkel, gange, stier, veg og gate

Foto: copenhagenize.eu 30268424722_2f76e4c8fc_o

Stiskulen - rettleiing om tilrettelegging av stier (M.Dir)

Copenhagenize
Cykelstadsmodellen kombinerar forskningsbaserade analysmetoder med undersökningar av de lokala cyklisternas preferenser och leder fram till såväl politiskt, lokalt och vetenskapligt väl förankrade förslag på fysiska åtgärder i cykelnätet. 

Rapporter fra Statens vegvesen finner du på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter

2012: Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen, seksjon Transportplanlegging. Rapport nr 7. Grunnlagsdokument for NTP 2014-2023:
"Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023" (45 sider - 4 MB)
Tema: Forslag til nasjonale mål og innsatsområder for å fremme sykkel som transportform og hverdagsaktivitet.
Forfattere: Marit Espeland og Kristin Strand Amundsen

2011: Statens vegvesen Region øst, Strategi- veg- og transportavdelingen: By- og kollektivplanlegging. Rapport 91 er basert på en studietur i oktober 2011:
"Innovativ transportplanlegging. New York - et spennende case" (76 sider - 5 MB) 
Tema: Sykkel, offentlige rom og høystandard buss.
Forfattere: Bente Beckstrøm Fuglseth og Sandra Peterson

2009: Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen. Erfaringsrapport 2009/12:
"E10 Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast)" (72 sider - 9 MB). 
Tema: Landskapstilpasning og naturlig revegetering fra stedlige toppmasser.
Forfatter: Landskapsarkitekt MNLA Elisabet Kongsbakk