Normer og Standarder

Foto: PBE Skjermbilde 2014-01-20 kl. 09.23.58

Utearealnormen fra Plan- og bygningsetaten: Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i Indre Oslo (pfd).

Standard Norge starter i febryuar 2016 opp arbeidet med å revidere
NS 4402 Planteskolevarer - Løvtrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking.
Se Oversikt over gjeldende standarder i NS 4400-serien