Strandsoneproblematikk

Foto: Steigen kommune Skjermbilde 2022-03-07 kl. 14.42.55

Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet. Veileder fra Nordland fylkeskommune (24 sider, april 2018).