Temporære byrom

Foto: Agnes Lyche Melvær Abels plass

Med byenes rivende utvikling blir det av og til stående en ledig plass eller lomme i kortere eller lengre perioder - som innvånerne vet å ta i bruk. Temporære byrom er byrom som ikke er faste og uflyttelige installasjoner, men som defineres av bybefolkningens bruk.

Sosiale møteplasser som utgangspunkt for bærekraftig byutvikling.
Se pdf med bilder fra Abels hage, Johan Collets plass, Ullevål i Oslo 2013.
Historien om Abels hage ble holdt som innlegg på FAGUS' Grønn Galla i november 2013 og det var også masteroppgaven i landskapsarkitektur til Agnes Lyche Melvær ved UMB 2013.

20. mars 2014 arrangerer NAL kurs i Hvordan lykkes med temporære byrom.
Les om Midlertidige byrom hos Framtidens byer hos Kommunal og moderniseringsdepartementet


Bybier